Wat is er nodig om de klimaatdoelen te halen ?

Thomas de Man, redacteur bij LinkedIn Nieuws. Af en toe benader ik professionals met de vraag om inzichten te delen bij een specifiek onderwerp. In dit geval ben ik benieuwd naar jouw mening over het halen van klimaatdoelen

Read More

Piet | Dinsdag 21 November 2023 at 9:16 pm | | Standaard | Geen reacties

GEEN PODIUM VOOR DESKUNDIGE DIE WATERSNOODRAMP VOORZIET

Overheden en media besteedden in het begin van dit jaar een golf van aandacht aan de Watersnoodramp van 1953.  In die tsunami aan publiciteit ontbrak één deskundige, gepensioneerd Rijkswaterstaatingenieur Jan Willem Boehmer, die al twee jaar waarschuwt dat het drama van toen zich begin 2024 kan herhalen.

Read More

Piet | Maandag 24 April 2023 at 12:30 am | | Standaard | Geen reacties

Nieuw zand voor Zandmotor Petten Camperduin.

Eind 2022 wordt 1,2 miljoen m3 zand, 700.000 m3 bij Camperduin en 500.000 m3 bij Petten-Zuid, door RWS de kustlijn getracht op zijn plaats te houden. Dit moet de Kop van Noord-Holland tegen de zee beschermen. De werkzaamheden zouden ongeveer 12 weken duren maar door stormweer liep dit onderhoud aan de Hondsbossche Duinen tot eind februari 2023 uit.

Read More

Piet | Maandag 27 Februari 2023 at 10:32 pm | | Standaard | Geen reacties

Waterschap ligt onder vuur over veiligheid Lekdijk

Watergevaar van Onder

Na de problemen rond de Haandrik in Overijssel, waar 400 huizen schaden ondervinden van het ruimer baggeren van dit kanaal, klagen nu ook bewoners langs de Lekdijk over wateroverlast en verzakkende panden door versterkingswerk.

Read More

Piet | Zondag 27 Februari 2022 at 2:58 pm | | Standaard | Geen reacties

Aanvullend onderzoek duinafslag Zandmotor

De TU Delft doet bij de Zandmotor een aanvullend onderzoek naar duinafslag tijdens stormen.

Bij wet staat vast dat de duinen aan de Nederlandse kust bestendig moeten zijn tegen storm. Volgens deze wet suppleert RWS ook jaarlijk 12 miljoen kuub zand en versterkt onze kust volgens de wettelijke kreet "zacht waar het kan, hard waar het moet". 

 

Read More

Piet | Zaterdag 05 Februari 2022 at 3:19 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG “team ‘de VLOEK’..” (4)

WAAROM JE BIJ “ONTPOLDEREN IS ONVELIG” ALS DESKUNDIGE NOOIT IN DEBAT MOET GAAN MET ONDESKUNDIGE BESTUURDERS

WAAROM JE ALS VEILIGHEIDS DESKUNDIGE OOK NIET IN DEBAT MAG GAAN MET BESTUURDERS DIE POLITIEKE BELANGEN  HEBBEN BIJ ONTPOLDEREN.. ZOALS EEN MINISTER VAN DEFENSIE DIE NAMENS HAAR POLITIEKE PARTIJ HET NATUUR BELANG VOOR MOET LATEN GAAN EN NIET TERUGGEFLOTEN WORDT DOOR HAAR GENERAAL / COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN)

Read More

Piet | Zondag 19 September 2021 at 10:28 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG “team ‘De VLOEK’..”

1. De taskforce is niet representatief want de toezichthouder voor het leven op de dijkveiligheid van 1juli 1970 maakt(e ) er geen onderdeel van uitmaakt 2. Meer neerslag is geen wetenschappelijk feit, de maximum afvoer van de Maas was met 3000 m3/sec even groot als op 24 december 1993 .

Er is dus geen record gebroken

3. Genoemde toezichthouder was als door de politiek gebombardeerd leider van  de Rijnlijn-groep de enige die op 18 april 1993 de Tweede Kamer adviseerde dat met “2 meter hogere flash floods” in Rijn en Maas rekening moest worden gehouden 4. Hij deed dat op basis van een -door de werensshapsbijlage (o.l.v. Rob Biersma) aan hem voorgelegde artikel uit NATURE 1992/93 over de piekafvoer in een ontbost stroomgebied van de Mississippi

5 .Terwijl  de taskforce van 1992 rond Deltares en TU-Delft vanuit het oogpunt van wensdenken door de politiek (a.u.b. Zo weinig mogelijk dijkverhoging en versterking in de breedte, want dat leidt tot afbraak van cultureel onvervangbare dorpen.)?de norafvoer verlaagde van 18,000 m3/sec in de Rijn en 3600 in de Maas naar 15,000 m3/dec (van de Delta-commissie , een ophoging van 2500 of 20% in de Rijn en 900m3/sec of 30% in de Maas t.o.v.de 12.600 en 2700 m3/dec in 1926, resp.

6. De.bewering dedat er nooit meer zoveel water door Rijn en Maas zou stromen als in 1926 was net zo onwetenschappelijk als het schreeuwerige ééns per 100 of 1000 jaar als de uit de onprofessionele duim gezogen herhalingskans van Bas Jonkman. De herhaling kwam al na 30 jaar en was 300m3/sec of 11% groter dan in 1926 7.  Er was dit keer sprake van een flash flood in de Geul. Die was dus duidelijk het gevolg van het gebrek aan verdamping van de versgevallen regen op de ontboste heuvelhellingen.

8. Maar een niet geëvalueerde bijdrage van de 500 bergingsbekkens of ruimtes langs de Geul en haar zijbeken zal -na evaluatie-kunnen overblijven als de belangrijkste factor in de flash flood langs de Geil, 9. Herbebossing om die bergingsbekkens overbodig te maken (behalve als opslag bekkens voor drinkwater) is een structureel beter oplossing een tunnel onder Valkenburg 10. Er valt niets anders te leren voor het toekomst bestendig maken van de Geul 11. De Maas zal pas toekomst bestendig worden als de dijken weer worden verwijderd Zij zijn de oorzaak van de 1m hogere waterstanden langs de hele Maas in Limburg., bij dezelfde piekafvier in Eijsden 12. Wat Jonkman een “incident” langs de Roer beschouwt is een heuse dijkdoorbraak als gevolg van de combinatie van snel opkomend grondwater bij Ophoven en de overgang naar de maanfase “Hale Maan”

13. Jonkman vergeet te melden dat de dijkdoorbraak bij Hattem op precies Doodtij viel I.c.m. 30 cm grondwaterstijging t.g.v een ondergrondse grondwater golf

14 op dezelfde wijze vergeet hij tengelden dat de dijk bij Reeuwijk ook is bezweken als gevolg van de ondergrondse grondwatergolf

15. KORTOM het is een goedkoop praatje dat tot geldklopperij voor het nemen van opnieuw onveilige maatregelen zoals de 350!km nieuwe dijken aan weerskanten van de Maas, de meestromende ruimte vòòr de Rivier richting  Biebosch en de vele bergings bekkens hebben het hele systeem onstabieler gemaakt.

16. Het slingerde primair onbeheersbaar op Langs de Geul vanwege de honderden bergings bekkens die op het verkeerde moment moesten lozen en dan heel kort extreme afvoeren geven die hoorden miljoenen schade en onnodig persoonlijk leed  berokkende.

17. Het systeem slingerde daarom even  onbeheersbaar in de Maas vanwege de stroomversnellingen Waarom? Omdat geen rekening is gehouden met de bevindingen van de Rijnlijngroep  van NRC + Boehmer + ondernemers vereniging Gorkum destijds + filmers Jan Wiegel +!irven ghostwriter Jan Buis , met als wetenschappelijke kern , de combinatie van een wetenschaps bijlage van een krant; de NRC, en een toezichthouder voor het leven; zJW Boehmer

Scheveningen/Den Haag  5 september 2021

Ir JW Boehmer MSc MBA copyright  Stichting Dijkenbeheer / Toezichthouder voor het leven  op de dijkveiligheid in NL en de VS Belgische Plein 27 2587AR Den Haag  tel 06 1603 8856

Piet | Zondag 12 September 2021 at 1:29 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG “team ’De VLOEK"

Uitleg ir. Boehmer 9 september

Het instorten van de twin towers begon met een “zware kelder explosie” volgens seismische metingen en volgens ooggetuigen. Dit is een typisch voorbeeld van een schokgolf die:

AA..van boven naar beneden de kolommen waarop de constructie rustte heeft verpulverd ,

BB.. beneden gekomen de explosie van een inslag gaf

NB veel sterker dan de explosie van een vrachtwagen om in de kelder van de gebouwen ooit voor elkaar konden krijgen

CC.. waarna  pas de vloeren één voor één op elkaar kletterden ,

DD… zowel in opwaartse als neerwaartse richting

Bij het eerste gebouw met 78 verdiepingen vsn elk 3.5m (270m) (t**2=64 sec**2 => 8 seconden valtijd vòòr debris ) heeft het instorten 5 seconden gekost tot de neerwaarts bewegende stofwolk weer omhooggestuwd eerst..

als een vulkaan die uitbarst na de implosie vann de torens)

NB de totale energie van het 270 meter naar beneden vallen werd dus in 25sec**2 samengeperst zodat 1/2 a in de formule 1/2at**2 gelijk aan 270/25 = bijna 11 is waardoor a=22 m/sec**2 meer dan 2 x de 9.81 m/sec**2 van de aardse zwaartekracht.

ANALOGIE MET TREINONGELUK IN WEESP ..

*op 13 september 1918 (precies op Halve Maan)

De 7 meter hoge dijk met miljarden contactpun-ties tussen de korrels werd met een luide knal één “breiachtige-massa” zonder veel water in de poriën, dus van een massa korrels waarin de korrels -op elkaar botsend - loodrecht naar beneden vielen door de zwaartekracht van de aarde, i.p.v. schuin weg te zakken zoals in een afschuiving

De trein viel daarbij langzamer naar beneden dan de dijk instortte. De energie waarmee de massa de “harde bodem” bereikte (de volledig verzadigde bodem onder de grondwaterspiegel)..

NB Analogie met de collapse van de proefdijk in de Auvernepolder op 24 nov 1971 een Hele dag voor Halve Maan 

Scheveningen/Den Haag  5 september 2021

Ir JW Boehmer MSc MBA copyright  Stichting Dijkenbeheer /

Toezichthouder voor het leven  op de dijkveiligheid in NL en de VS

Belgische Plein 27 2587AR Den Haag  tel 06 1603 8856

Piet | Zondag 12 September 2021 at 12:16 pm | | Standaard | Geen reacties