Visie

Hard waar het kan en zacht waar het moet

Of hard waar het moet en zacht waar het kan?

Zandsuppletie om zand kunstmatig aan de kust te houden of strekdammen om de stroming van de kust te houden en zand zelf de kans te geven aan land vast te klampen.

Het Burger comite Kustveiligheid, ookwel DCCM genaamd, pleit voor transparante kust veiligheid. Transparantie in de zin van:

- eenduidige en genormeerde kust verdedigings veiligheids waarden
- eenduidige beleidslijnen en governance structuur: wie bepaalt wie geeft opdracht en wie voert uit