Oplossingen

Alternatieven deel 1

1. binnenkruin en binnentaludbekleding

2. binnenbermversterking

3. in vooroever zandafvangen met een paar lange dammen

4. dijkverhoging

5. overslagbestendig maken

6. langsdammen als golfbrekers

7. grote rotsblokken om de dijk te beschermen tegen onderspoelen

8 . nieuwe Deltawerken (Haaksezeedijk)

9. golfdempers die zand naar de kust sturen (Rob v.d. Haak) 

10. zandmotor die schadelijk is voor natuur en milieu

en hier staat de toelichting