DUURZAME DINSDAG

Verbind burgers met de politiek

Dinsdag 9 oktober 2012 was Den Helder gastgemeente van de jaarlijkse happening van Duurzame Dinsdag. Een competitie van mensen die iets bedenken waardoor de maatschappij verbeterd.

Als voorprogramma konden de deelnemers een rondleiding krijgen in brede school de Fontein. Een combinatie van meerdere scholen en starterwoningen voorzien van spaarlampen, een gezond luchtklimaat en verwarmd door duurzame aardwarmte. Wat ontbrak aan dit vijf jaar oude project waren zonnepanelen op het dak want directeur Jaap Hus gaf aan dat de electrarekening een behoorlijke onkostepost was. De onderhoudsvriendelijke verwerking van bamboe plaatmateriaal in de wanden was ook akoestisch een groot succes. Na dit uitstapje werden de deelnemers van Duurzame Dinsdag in de Helderse Vallei ontvangen door een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die dit landelijke  evenement organiseert. Na een gedeelte uit de voorstelling "Trekhaak Gezocht" door Tjerk Ridder, overhandigde wethouder Suzanne den Dulk het koffertje met Noordhollandse initiatieven aan gedeputeerde Jaap Bond. Noordhollandse prijswinnaars werden in het zonnetje gezet en er werd een stimuleringsprijs van twee duizend euro uitgereikt door de Rabobank. Na ee stevig buffet werden aan iedere inzender in twee ronden specialisten gekoppeld als trekhaak voor hun inbreng. Ondergetekende, die al voor het derde jaar in het koffertje zit, kreeg als eerste programmaprojectleider Enit Scholtens van Urgenda als date. Enit Scholtens, voormalig HHNK medewerkster, heeft als specialiteit: Water, veiligheid en programma managament als kwaliteit. Zij gaf aan dat de natuurlijke kant van mijn voorstel haar het meest interesseert maar kon zo een twee drie geen advies geven over een gestuurde kustverdediging. Over het voorbeeld van de Eijerlandsedam dacht zij vernomen te hebben dat de, door mij genoemde voordelen achteraf door Rijkswaterstaat waren bijgesteld. Of daar documentatie van was wist Enit niet. Wel vertelde zij dat in het kustvak voor de 850 meter lange dam op Texel een erosieplek was ontstaan. Door mij werd aangegeven dat deze kustafslag voorkomen kan worden als de stroming beter gestuurd wordt middels mijn inbreng. Mijn tweede date was met de Helderse wethouder Suzanne den Dulk die het voorstel van een gestuurde kustverdediging wel gelezen had maar de voordelen er van nog niet zag. Ook had de Helderse wethouder nog nooit gehoord van dr. Henk Schoorl, de bedenker van de Eijerlandsedam. Voor de bescherming van de plaatselijke kust heeft hij een dam voorgesteld van Den Helder naar de Zuiderhaaks. Door deze afsluiting van het Nieuwe Schulpengat veranderd de stroming zodat er geen zandsuppleties meer nodig zijn in Noord-Holland. Een tweede voordeel is dat de stroming in het Molengat sterker wordt en weer dieper uit schuurt zodat schepen er in de toekomst weer door kunnen varen. Dit geeft een besparing op de stookkosten van vissers zodat zij niet meer om de Razendebol heen moeten vanren. Ondergetekende zit dus op de trekhaak bij twee specialisten die hem in de toekomst begeleiden bij het promoten van een duurzame kustverdediging of hem mischien wel een ander advies influisteren. Het duurzame kustverdedigingsvoorstel viel dit jaar dus weer naast de boot maar wie weet hoe juryvoorzitten Monique de Vries haar medejuryleden volgend jaar uitlegd hoe onze kust duurzaam verdedigd kan worden.  Piet van Noort