RWS gaat extra suppleren maar minder boeken !

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water

/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud/index.aspx  

Read More

Piet Vrijdag 02 Juni 2017 at 11:19 pm | | Standaard | Geen reacties

De Waterwolf

Ir. Jan Willem Boehmer waarschuwt voor "Het gevaar van onder "!

Volgens Patrick Poelman was instabiliteit een van de redenen dat men in Den Haag afzag van verhoging van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Instabiliteit was volgens ir. Boehmer ook de hoofdoorzaak van de ramp in 1953 in Zeeland. Het eerste zeewater moet volgens hem onder de dijk zijn doorgekomen. Hij probeert al een paar jaar om deze waarheid uit de doofpot van Rijkswaterstaat in de openbaarheid te krijgen, tot op heden zonder succes. Toen ik hem het probleem van de Jacob Claessen Sluis van Schagen doormailde kreeg ik een compliment. Hij vond dit een goed voorbeeld van "het gevaar van onder " dat ook wel "de Waterwolf " wordt  genoemd !

Read More

Piet Woensdag 03 Mei 2017 at 4:45 pm | | Standaard | Geen reacties

Hoog bezoek in Petten aan Zee

Schakelingenieur Jan Willem Boehmer

Als een gepecioneerde schakelingenieur van Rijkswaterstaat naar Petten aan Zee komt om te vragen of je hem wilt helpen, is dat een hele eer. Jan Willem Boehmer kwam op zijn voufiets vanuit Den Haag met de trein van 07.00 uur naar Alkmaar. Vandaar is hij op dat kleine fietsje via Bergen naar Schoorl gereden waar hij bij het Klimduin via de telefoon zijn komst melde. Van Schoorl ging het via Groet naar Camperduin Daar nam hij het nieuwe fietspad over het opgespoten Hondsbossche duin naar Petten aan Zee. Een uur later dan gepand belde hij aan en vertelde onder het genot van een kop koffie waarom hij mij wilde ontmoeten. Het gaat niet goed in Zeeland, de open dammen mogen niet meer gesloten worden. Doen ze dat wel heb je kans dat er zoveel zand inbeweging komt dat de Deltawerken op drijfzand komen te staan en naar binnen gedrukt worden. Dit waren ongeveer ook de woorden van Walter van de Kleij in het derde deel over de Deltawerken van VPRO radio. Alleen de Haakse Zeedijk kan in de toekomst voorkomen dat een groot deel van Nederland onder water spoelt. Als je de schade dan opmaakt is de BV NL niets meer waard.

Read More

Piet Woensdag 16 November 2016 at 6:48 pm | | Standaard | Geen reacties

Zandkastelen bouwen op het strand van Petten

Ik las in het NH-dagblad dat er door schooljeugd 4 juli ook ik Petten aan Zee slag geleverd gaat worden tegen de zee. Dit is natuurlijk zeer leuk voor de deelnemende kinderen en de bezoekers van het nieuwe strand dat hoofdsponsor van Oord heeft opgespoten. Het prikt, bij mij althans, wel dat er overheidspromotie gegeven wordt die besmet is door belangenverstrengeling! In dit democratische land wordt de jeugd gedrogeerd met het feit dat los zand zaligmakend is en onze veiligheid kan garanderen. Bewust wordt nagelaten om de jeugd te vertellen dat je zand ook vast kunt houden aan de kust zodat je meer profijt kunt hebben. Met sturingselementen is de stroming langs de kust zo te sturen dat er minder zandsuppleties nodig zijn en de duinen toch hoger stuiven. Er is op deze manier zelfs nieuw land aan te winnen waar natuur en recreatie samen beter van kunnen worden. Bouwen langs de kust kan op deze manier mogelijk worden op land wat vroeger zee was. Een voorbeeld hiervan is het Kennemerstrand waar een groot natuurgebied, jachthaven, hotel, recreatieappartementen en een enorm parkeerterrein is ontstaan waar vroeger de zee klotste.

Dit simpele gegeven mis ik in uw voorlichting aan de jeugd Battle of the Beach !

 

Werken met natuur hoeft echt niet zo duur !

Piet Vrijdag 24 Juni 2016 at 12:38 am | | Standaard | Geen reacties

Grondwateroverlast bij kustverdediging.

Niet alleen uit Noordwijk en Katwijk komen berichten over grondwateroverlast door kustverdedigingswerk ook in Petten is op een paar plaatsen bronbemaling aangelegd om te veel water weg te pompen. Enig verschil in afhandeling van de klachten is er wel. In Petten is het waterschap behulpzaam en heeft bronbemaling aangelegd bij mensen met klachten. In Noordwijk moeten de bewoners die last van natigheid hebben zelf actie ondernemen om hun kelders vochtvrij te maken daarna moeten zij maar afwachten wat gemeente of waterschap bijdraagt in de gemaakte onkosten.

Piet Zondag 27 Maart 2016 at 11:18 pm | | Standaard | Geen reacties

Zes jaar studie met een blinddoek voor !

Read More

Piet Zondag 24 Januari 2016 at 3:49 pm | | Standaard | Geen reacties

Nieuwe leerstoel in Delft

In Delft is een nieuwe leerstoel opgericht die inplementatievraagstukken over o.a. zand suppleren heel snel kan doorrekenen. Vragen van Rob van den Haak aan de kersverse hooggeleerden werden beantwoord door medewerker Ties Rijcknen waarna ik niet kon nalaten te reageren.

Read More

Piet Vrijdag 11 December 2015 at 10:56 pm | | Standaard | Geen reacties

Verzilting door kustverdediging

Read More

Piet Woensdag 05 Augustus 2015 at 12:11 pm | | Standaard | Geen reacties