Lezing van prof. dr. Bas Jonkman in Delft

Vanuit Petten aan Zee was ik afgereisd om eindelijk deze professor in levende lijve te zien en hopelijk nieuwe ideeën over onze kustveiligheid van hem te horen. Naast Dick Butijn mocht ik een uur lang zaken aanhoren die ik al meerdere keren gehoord of gelezen had. De reactie van ir. Boehmer, aan wie ik een opname van die avond bij Stichting Land Art Delft stuurde, leest u hieronder.


Read More

Piet | Dinsdag 16 April 2024 at 11:34 am | | Standaard | Geen reacties

Miljardenspel van de deltacommissaris !

Als je tienen voor wiskunde hebt maakt het niet uit of het over euro's, meters of liters gaat !

De nieuwe regering staat voor de keus:

(1) €1000 miljard INVESTEREN in 18 jr tijd in BEWEZEN VEILIGE “stroomgebied aanpak” van het plan “Boehmer Maij Weggen” uit 1993 [TwK 18 & 27apr93] voor 120 miljoen stroomgebied inwoners! Afgekort sgi; 66 mln uit Du, 12 uit Zw/O, 12 uit Fr 12, uit Be/Lux en 18 uit NL zelf.

(2) de keuze voor de DUURDERE SPENDERING van €2400mld in 30 jaar tijd met 18 miljoen Nederlanders aan het BEWEZEN ONVEILIGE trio Dijkverhoging, Ruimte voor de Rivier en Kustsuppleties mét 100.000 slachtoffer risico’s; de logische uitkomst van de exponentiële kostentoename sinds de ramp van 1916: van 0.15%BBP in 1916-46, via 0.3, 0.6, 1.2, 2.5, 5%BBP 1933, ‘53, ‘73, ‘93, 2013-‘43,  naar 8%BBP in 2024-54.

(3) de keuze voor het ZELFMOORD of “apres nous le déluge”scenario van €1 miljard per jaar, 200 jaar lang van de Deltacommissaris Co Verdaas plus een verzekerings premie (naar keuze) van €982 mld verdeeld over 18 jaar. (€54.5 mld per jaar in de markt) 

VOOR DE SCHATKIST gaat het bij het plan Boehmer Maij Weggen dus om **maximaal €55.5 mld per jaar, 18 jaar lang óf **minimaal €8.4mld per jaar 18 jr lang als de kosten worden verdeeld over alle 120 miljoen sgi (stroomgebied- inwoners). 

** €1 mld /jaar nep nieuws want het is weer exclusief een verzekerings premie of gok dat Boehmer ongelijk heeft, van €54.5 mld /jaar,     18 jaar lang. 

In alle keuzes gaat het om een schadebedrag van maximaal €2400 miljard als de ramp dit jaar optreedt tot €4000 mld in 2042, exclusief 2% inflatie 18 jr lang; dus nog eens €1600mld erbij in 2042.

In termen van BBP gaat het bij ‘t plan Verdaas om 0.1% BBP, 200 jaar lang + een al of niet vrijwillige verzekerings premie van 7.9%BBP, 18 jaar lang.

Wie zich niet verzekert bij een vrijwillige premie kan beter nu elders in het stroomgebied buiten Nederland gaan wonen. Wie zich collectief door de Staat der Nederlanden wil laten bij-verzekeren is dus in totaal 8%BBP kwijt. 

Bij het plan Boehmer /Maij Weggen gaat het  in termen van BBP, per Nederlander om:

**maximaal €3100 of 5.55%BBP, 18 jr lang òf:

** minimaal €460 of 0.84%BBP, 18 jaar lang  Want dan betalen alle andere stroomgebied inwoners €460/jr mee,18 jaar lang.  

Daarmee zijn de sgi’s ALTIJD GOEDKOPER uit in Du + ZW/O + Fr + Be/Lux dan wanneer zij zelf doorgaan met Dijkverhoging, Ruimte voor de Rivier (Overlaten) en Kust-suppletie.

Terwijl zij dan ook nog eens plaats moeten bieden aan 9 miljoen getraumatiseerde Nederlanders als de ramp van €2400 mld hier toeslaat. 

Want dan kan de helft van het oppervlak van NL écht worden opgegeven omdat bij de huidige temperatuurstijging **de zeespiegel te  versneld toeneemt én de VLOEDSPIEGEL op ZEE, 11x sneller toeneemt maar , vòòr die verhoging al door de dijken &zeeweringen heen breekt.

**Terwijl hetzelfde gebeurt met de rivier-dijken in Zuid en Oost Nederland. Dus lang voordat het Rivier water West Nederland bereikt.

DEN HAAG 20 Maart 2024

Piet | Vrijdag 22 Maart 2024 at 11:53 pm | | Standaard | Geen reacties

Wat is er nodig om de klimaatdoelen te halen ?

Thomas de Man, redacteur bij LinkedIn Nieuws. Af en toe benader ik professionals met de vraag om inzichten te delen bij een specifiek onderwerp. In dit geval ben ik benieuwd naar jouw mening over het halen van klimaatdoelen

Read More

Piet | Dinsdag 21 November 2023 at 9:16 pm | | Standaard | Geen reacties

GEEN PODIUM VOOR DESKUNDIGE DIE WATERSNOODRAMP VOORZIET

Overheden en media besteedden in het begin van dit jaar een golf van aandacht aan de Watersnoodramp van 1953.  In die tsunami aan publiciteit ontbrak één deskundige, gepensioneerd Rijkswaterstaatingenieur Jan Willem Boehmer, die al twee jaar waarschuwt dat het drama van toen zich begin 2024 kan herhalen.

Read More

Piet | Maandag 24 April 2023 at 12:30 am | | Standaard | Geen reacties

Nieuw zand voor Zandmotor Petten Camperduin.

Eind 2022 wordt 1,2 miljoen m3 zand, 700.000 m3 bij Camperduin en 500.000 m3 bij Petten-Zuid, door RWS de kustlijn getracht op zijn plaats te houden. Dit moet de Kop van Noord-Holland tegen de zee beschermen. De werkzaamheden zouden ongeveer 12 weken duren maar door stormweer liep dit onderhoud aan de Hondsbossche Duinen tot eind februari 2023 uit.

Read More

Piet | Maandag 27 Februari 2023 at 10:32 pm | | Standaard | Geen reacties

Waterschap ligt onder vuur over veiligheid Lekdijk

Watergevaar van Onder

Na de problemen rond de Haandrik in Overijssel, waar 400 huizen schaden ondervinden van het ruimer baggeren van dit kanaal, klagen nu ook bewoners langs de Lekdijk over wateroverlast en verzakkende panden door versterkingswerk.

Read More

Piet | Zondag 27 Februari 2022 at 2:58 pm | | Standaard | Geen reacties

Aanvullend onderzoek duinafslag Zandmotor

De TU Delft doet bij de Zandmotor een aanvullend onderzoek naar duinafslag tijdens stormen.

Bij wet staat vast dat de duinen aan de Nederlandse kust bestendig moeten zijn tegen storm. Volgens deze wet suppleert RWS ook jaarlijk 12 miljoen kuub zand en versterkt onze kust volgens de wettelijke kreet "zacht waar het kan, hard waar het moet". 

 

Read More

Piet | Zaterdag 05 Februari 2022 at 3:19 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG “team ‘de VLOEK’..” (4)

WAAROM JE BIJ “ONTPOLDEREN IS ONVELIG” ALS DESKUNDIGE NOOIT IN DEBAT MOET GAAN MET ONDESKUNDIGE BESTUURDERS

WAAROM JE ALS VEILIGHEIDS DESKUNDIGE OOK NIET IN DEBAT MAG GAAN MET BESTUURDERS DIE POLITIEKE BELANGEN  HEBBEN BIJ ONTPOLDEREN.. ZOALS EEN MINISTER VAN DEFENSIE DIE NAMENS HAAR POLITIEKE PARTIJ HET NATUUR BELANG VOOR MOET LATEN GAAN EN NIET TERUGGEFLOTEN WORDT DOOR HAAR GENERAAL / COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN)

Read More

Piet | Zondag 19 September 2021 at 10:28 pm | | Standaard | Geen reacties