Kustontwikkeling

We hebben het Derde Nationale Dekltacongres op 1 november in Ahoy Rotterdam achter de rug. De aanspraak met een van mijn voorstanders gaf mij weer nieuwe energie. Rob van den Haak  (www.haaksezeedijk.nl) is 83 maar hij blijft knokken voor de veiligheid van ons land. Hij wil zelfs naar Petten komen om zijn verhaal uit te leggen. Ook op de bijeenkomst voor strandgebruikers op 6 november in dorphuis Kolfweid in Callantsoog kwam het waterschap en provincie Noord-Holland niet met nieuwe inzichten. Misschien kan de mededeling dat de provincie Noord-Holland een fietspad van ruim 2 miljoen euro aan wil gaan leggen, over de toppen van het nieuwe duingebied voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, als nieuw aangemerkt worden. Teleurstellend is dan dat dit recreatiefietspad niet door getrokken wordt naar Callantsoog terwijl hier de afgelopen 10 jaar al toezeggingen over zijn gedaan. De zogenaamde dubbeldoelstellingen bij kustuitbreiding. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de wens van de natuurverenigingen die graag een stiltegebied willen in het nieuw aan te leggen duingebied voor de belangrijkste zeewering van ons land. Een fietspad, toeristische uitkijkpunten en een camperparkeerplaats bij een stiltegebied lijkt mij dan niet de gewenste combinatie. 22 november gaan we voor de zoveelste keer om de tafel om alle mogelijke problemen van de voorgestelde kustverdediging door te praten. Arcadis, die ingehuurd is door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om de bijeenkomst in redelijke banen te voeren, zou, met hun bedrijfswinst van vorig jaar, deze kustproblemen zelf kunnen bekostigen. Helaas voor ons, dit past niet in ons economisch bestel. Maar waarom eigenlijk niet? Arcadis wordt beter van de problemen in dit land maar wie gaat er met deze bedrijfswinst aan de haal? Ik hoor het graag van U.

Piet van Noort.

Piet Zaterdag 17 November 2012 at 11:32 pm | | Standaard | Geen reacties

DUURZAME DINSDAG

Dinsdag 9 oktober was Den Helder gastgemeente van de veertiende Duurzame Dinsdag in Noord-Holland. Piet van Noort was ook aanwezig in de Helderse Vallei omdat hij voor de derde keer met zijn kustvoorstel in het initiatievenkoffertje zat. Na een voordracht van Tjerk Ridder "Trekhaak Gezocht" werd het kustvoorstel gekoppeld aan twee specialisten die als koppelaars met de politiek kunnen gaan fungeren. Als eerste was er een overleg met Enit Scholtens vertegenwoordigster van Urgenda. Zij gaf aan dat de natuurlijke kant haar meeste belangstelling had. CO² uitstoot bij zandsuppleties en het onder het zand werken van de strekdammen werden haar als overdenking voorgelegd. Wethouder Suzanne den Dulk van Den Helder was de tweede date die als trekhaak door de jurie aan de kustvoorstellen van Piet van Noort was gekoppeld. Zelf denk Piet dat zijn voorstel nooit in de prijzen zal vallen omdat de voorzitter van de juriy dan haar oude beleid moet afvallen. Monique de Vries is dijkgraaf geweest in Dijkring 13 en was in haar tijd voorstandster van het PC-overslagmodel. Of deze koppelaarsters de kustvoorstellen, waarmee honderden miljoenen gemoeid zijn, gaan verbindfen aan de politiek zal de tijd leren.

Piet Dinsdag 16 Oktober 2012 at 11:31 pm | | Standaard | Geen reacties

Deltavisie HHNK 2012

17 oktober komt het college van hoofdingelanden van Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier bijeen in een openbare vergadering. Op de agenda staat o.a. bespreekstuk 6: Deltavisie Hollands Noorderkwartier (12.311756).

Ondergetekende heeft bezwaar gemaakt tegen dit bespreekdocument omdat hij bij de voorbesprekingen aanwezig mocht zijn en zich niet kan vinden in dit concept.

A : Het verzoek van het college van HHNK was om een klimaatvisie te maken !!!! 

B : In de voorbesprekingen zijn de primaire dijken (o.a. de HBPZ) het belangrijkst geacht maar toch gaat dit bespreekdocument hoofdzakelijk over de binnenkant van de badkuip die Noord-Holland is.

C : Besloten was om een gestuurde kustverdediging aan te kaarten hetgeen niet terug te vinden is.

D : Als HHNK met Rijkswaterstaat nu een gestuurde kustverdediging doorvoert komt dit de natuur, het milieu, de recreatie, de zoetwateropvang maar vooral de staatskas ten goede. 

E : Uitstel van een gestuurde kustverdediging zorgt er voor dat de waterschapbelasting in Dijkring 13 sterk omhoog gaat omdat het rijk in de toekomst wil dat waterschappen 50 % mee betalen aan de veiligheid. Zandsuppleties, nodig of niet, worden dan voor 50 % door Noordhollandse kustbewoners betaald.

F : Het onzinnig is om, op kosten van de inwoners van Dijkring 13, dit bespreekdocument feestelijk, met alle geledingen, inclusief de provinciaal gedeputeerde van Noord-Holland, van te voren reeds te vieren.

Piet van Noort (Burgercomité Kustveilighied DCCM)

Piet Vrijdag 05 Oktober 2012 at 4:30 pm | | Standaard | Eén reactie

Publicatie historische documenten

Onder het kopje Historie op de website www.kustverdediging.nl zijn 5 relevante stukken gepubliceerd die de kern van DCCM weergeven.

Iwan Zondag 22 Juli 2012 at 1:18 pm | | Standaard |
Gebruikte Tags:

Dinsdag 17 juli bezoek mosselbanken waddenzee

In de Schager Courant was te lezen dat de poging om in het Westelijk Waddengebied nieuwe mosselbanken te laten groeien door de Waddenvereniging als een naïef is bestempeld. Directeur Arjan Berkhuysen vindt dat het geplande Wad nabij Balgzand allang door andere broedvogels en doortrekkers gebruikt wordt. De mosselproef is reeds door Hoogheemraad aan IMARES een onderdeel van Wageningen University and Research (WUR) opgedragen. De voorstanders voor het behoud van het unieke intergetijdengebied met de strekdammen in combinatie met de Putten van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zijn benieuwd naar het vervolg van de actie omdat er een wettelijke compensatieplicht is i.v.m. o.a. de Steenlopertjes.

Iwan Vrijdag 13 Juli 2012 at 10:37 am | | Standaard | Vier reacties

12 juli veiligste en goedkoopste oplossing gepresenteerd

12 juli 2012 a.s wordt in dijk te Kijk in Petter tijdens een inloop sessie van 1600 tot 2100uur de beoogde meest veilige en meest voordelige optie om de kustveiligheid te garanderen voor de komende 50 jaar gepresenteerd. Althans, dat vindt het HHNK. De oplossing zou zijn: een voorzet duin, enkele meters voor de huidige HBPZW samen met 200 meter zee inwaartse zand opspuiting.

Iwan Zaterdag 07 Juli 2012 at 11:38 pm | | Standaard | Twee reacties

DCCM in gesprek met HHNK

krijgt dccm haar lang verwachte antwoorden?

26 juni heeft een afvaardiging van het Burgercomite Kustveiligheid / DCCM een gesprek gehad met projectleider A. Willig-Kos  en E. Neef van HHNK.

Read More

Iwan Maandag 04 Juni 2012 at 8:21 pm | | Standaard | Vijf reacties