Het Hoogheemraadschap is heel goed in het onderhouden van hun werkterreinen. Hun gemalen en ook de eigen werkplaats zien er uit om door een ringetje te halen. De discipline onder het personeel is bewonderenswaardig en een voorbeeld voor andere instellingen. Toch hebben ze ook een minpuntje. Het onderhoud aan de voetpaden die onder dun verantwoording vallen is treurig te noemen. Het is niet de eerste keer dat hierover geklaagd wordt. Ook in de dorpsraadvergadering van Petten aan Zee is dit al menig jaar opgenoemd en de voorzitter zou zich er dit jaar persoonlijk voor inzetten. Voetpaden zijn er om op te lopen en het maakt niet uit of dit alleen, met z'n tweeën, met een kinderwagen, een strandkar of een rollator is. De schelpenpaden moeten geen uitnodiging worden om op de rijbaan te gaan lopen. Natuurlijk is het bekend dat dit onderhoud een strijdpunt is tussen gemeente en waterschap. De plaats van een kombord is ook de plek waar het onderhoud aan wegen en voetpaden verdeeld is tussen gemeente en waterschap. Daar krijgt de verantwoordelijke instelling ook geld voor. Zolang dat is zoals ze nu staan is dat dus Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is het dus ook hun verantwoording om de burger of de recreant niet in gevaar te brengen.

Piet Vrijdag 22 November 2013 at 5:22 pm | | Standaard | Geen reacties

Zandafslag bij Pettenmer Zeewering

Read More

Piet Zondag 03 November 2013 at 10:40 pm | | Standaard | Geen reacties

De natuur pakt eerst het lichtste mee.

Na de laatste zandsuppletie bij Petten aan Zee was duidelijk te zien hoe de zee onderscheid maakt tussen grof en dus zwaar- en het fijnere lichte zand. Schelpen zijn het zwaarst wat op het strand is te zien omdat deze als het ware een klif vormen. Duidelijk zichtbaar was de aanwezigheid van het lichte zand dat op de Zeewering na een woelige zee achter bleef. Dit lichte zand ligt nu ook dicht langs de kust over de oude bodem. Voor garnalenvissers met een duw- of treknet is het bijzonder zwaar om door dit fijne zand te lopen. Ik denk dat ook de garnalen dit fijne zand ontvluchten omdat er bijzonder weinig gevangen wordt. Iets wat andere jaren in september of oktober ondenkbaar was. Garnalen vang je tot het gaat vriezen en de zeebodem verhard zodat deze geleedpotigen lekkernij zich niet meer kan verschuilen.

Piet Maandag 28 Oktober 2013 at 11:10 pm | | Standaard | Geen reacties

Nieuwe eigenaar voor de WESP

De WESP heeft een nieuwe eigenaar. Van handelsonderneming J&Th van de Veldt BV gevestigd in Wouw, een deelgemeente van Roosendaal in Noord-Brabant, kreeg ik het bericht dat de WESP, het duurste meettoestel van Rijkswaterstaat, dat met heel veel subsidie in Delft ontwikkeld is om de zandstromingen bij Egmond in kaart te brengen, in hun verkoopcollectie is opgenomen. Dit bedrijf heeft connecties in de off shore over de hele wereld en heeft het eerste bod van de Vries & van de Wiel dus overtroffen. De WESP komt voor de export in de etalage voor € 25.000,- . Zijn er Nederlandse pioniers die denken de WESP rendabel te kunnen maken of wil gemeente, provincie, waterschap of middenstandvereniging het voertuig als bezienswaardig kunstwerk behouden, mag het voor € 15.000,- opgehaald worden van de Zeewering in Petten aan Zee. Over de BTW is niets vermeld maar ik ga er van uit dat die er bij komt. Wel bleek bij navraag dat het vierwielige aanhangsel niet meer bij het meettoestel aanwezig was. In de handleiding van de WESP zou nagekeken moeten worden wat de functie van dit honderden kilo’s zware metalen voertuig betekende in het functioneren van het geheel, wat voor handelsprijs of boekwaarde dit betekent in de verslagen van Rijkswaterstaat? Het zou leuk zijn om een dagboek over het functioneren van de WESP met de bijbehorende kosten, baten en meetresultaten in te zien. De belastingbetaler kan zo een indruk krijgen over dit duurste onderhoudsvoertuig van Rijkswaterstaat.

Piet Vrijdag 04 Oktober 2013 at 11:42 pm | | Standaard | Geen reacties

Verloedering in Petten aan Zee

Eind 2004 is er, als tijdelijke noodmaatregel, een stalen damwand, die 70 cm boven de dijk uitsteekt, geplaatst in de kruin van de Pettemer Zeewering.

Deze damwand op de Zeewering verkeert nu in een zeer slechte staat. Er ligt, zowel aan de land als aan de zeekant, zoveel ijzeroxide dat straks de kleilaag vervangen moet worden omdat deze sterk vervuild. Waar het uit China afkomstige staal uit bestaat is moeilijk te zeggen maar het lijkt er op dat er meer dan enkel ijzer in zit. Als Hoogheemraad niet op schiet met de kustversterking moet er straks weer gelast worden omdat de eerst gaten zichtbaar worden in de langste bank aan de kust. In ieder geval zal voor het stormseizoen gehandeld moeten worden net als destijds Expertise Netwerk Waterveiligheid eisten dat alle takelgaten dichtgelast moesten worden toen de damwand geplaatst is.

Piet Donderdag 05 September 2013 at 3:13 pm | | Standaard | Geen reacties

Rijkswaterstaat dumpt de WESP

Read More

Piet Vrijdag 16 Augustus 2013 at 12:24 am | | Standaard | Geen reacties

Blauwe vlag voor Petten aan Zee?

Luchtvervuiling door scheepvaart

Nu het weer eindelijk een zomers karakter krijgt is de drukte naar de kust op gang gekomen. In Petten aan Zee is er na de laatste zandsuppletie, die bedoeld was om de stormschade van 2012 te herstellen, ruimte genoeg aan het strand. De commissie die beoordeeld of een gemeente in aanmerking komt heeft ook geen reden gevonden om de blauwe vlag niet uit te reiken. Gelukkig zijn ook de zandsuppleties bij Callantsoog gestopt omdat er ook bij deze zwakke schakel nu voldoende zand voor de kust ligt. De uitlaatgassen van de zandschepen, die op zware zwavelhoudende diesel varen kunnen dus niet meer de schuld krijgen als de lucht langs de kust niet voldoet aan de gezondheidsnormen. Toch is er nog van alles gaande op het grondgebied van Schagen dat tot een kilometer in zee doorloopt. Er wordt gewerkt aan het verlengen van de koelwaterafvoer van de kerncentrale en recentelijk zijn er meetmasten en een installatie die de terugslag van de golven in kaart moet brengen verwijderd. Het is wel raar dat de meetmasten een meter boven de zeebodem zijn losgebrand van de fundering die de mast op zijn plek moest houden. Dat er geen verplichting is die, net als bij het plaatsen van windmolens in zee, gebiedt dat alles weer uit de zeeboden moet worden verwijderd. Dus ook de uitlaatgassen van het onder water losbranden zijn niet meer meetbaar. Toch had ik een raar gevoel toen twee vaartuigen tussen de nog aanwezige grote meetpaal en de bouwwerkzaamheden van de koelwaterverlenging heen en weer voeren. Die bootjes voeren niet op LNG en het leek er af en toe op dat ze creatief donkere wolken wilde nabootsen terwijl ze om het hardst heen en weer voeren. Het is te hopen dat ook dit werk snel wordt afgerond anders komt de blauwe vlag zeker in gevaar. Nadat ik een waterkering had gebouwd zodat mijn kleinkinderen een privé zwemplek hadden viel mijn oog op bubbels die uit de zeebodem omhoog stegen. Het kon geen gas zijn van de Europese gasrotonde van Poetin in de Bergermeer want die, ook al loopt deze door tot onder de Hondsbossche en Pettemer Zeewering , is nog niet in gebruik. Volgen mij is dit gewoon gas wat vrij komt als er iets aan het ontbinden is.  Zandsuppleties brengen schade aan de natuur en milieu op de plek waar het zand gewonnen wordt en op de plek waar ze het zand suppleren. Daarnaast ontstaat er een ontbinding van de natuur die bedolven wordt door dit zand waarbij gassen vrijkomen die volgens mij ook niet goed zijn voor het milieu. Een nieuw argument om nog kritischer te zijn op de manier van werken voor onze kustveiligheid. Wilt u dus geen ontbindingsgassen tot u nemen ga dan aan het strand niet op een plek zitten waar natuurlijk materiaal onder het zand is bedolven. In “De Dijk” de 29e uitgave van de Vrienden van de Hondsbosche, is te lezen dat 91 verschillende organismen mogelijk aanwezig kunnen zijn onder het suppletiezand. Yvonne Koning uit Camperduin, aangesloten bij Stichting Anemoon, is een van de vrijwilligers die al deze soorten geïnventariseerd hebben.

 

Piet Zondag 04 Augustus 2013 at 10:06 pm | | Standaard | Geen reacties

Verlenging koelwaterpijp kerncentrale Petten

Oplettende strandbezoekers hebben de afgelopen dagen kunnen zien dat er op zee gewerkt werd aan het verlengen van de koelwaterpijp van de reactor in Petten. Even was het spannend omdat er werd verteld dat de nieuwe koelwateruitgang van de kernreactor tijdens een koffie pauze was vast gelopen. De boorspecialisten hebben laten zien dat hun kennis werkt want de leiding van een kilometer is vanaf zee op het strand gearriveerd om verder aangesloten te worden op de bestaande uitlaat van de centrale. De vraag blijft wat voor de kustontwikkeling beter was geweest? Dit of het verlengen van de strekdam. Er van uitgaande dat er een meerjaren begroting gemaakt wordt durf ik te stellen dat dit weggegooid geld is. De kosten van zandsuppleties, opgeteld over meerdere jaren, zijn vele malen groter. Langere strekdammen, met of zonder koelpijp houden zand vast en laten de kust groeien. Kustveiligheid, natuur, milieu, zoetwateropvang, werkgelegenheid en de staatskas zouden veel beter af zijn met een gestuurde kustverdediging naar het voorbeeld van dr. Henk Schoorl.

Met de realisatie van dit project verliest de recreatie het genot van de warme dam. Talloze strandbezoekers hebben de afgelopen jaren hun ledematen verwend aan de warme uitlaat van de onderzoeksreactor van Petten aan Zee.

Piet Dinsdag 23 Juli 2013 at 11:58 am | | Standaard | Geen reacties