Kijk bij dijkversterking ook eens verder

Het is de tweede keer dat ik een brief van de gepensioneerde wetenschapper Eric Boschloo lees in het NHD. Het vorige ging over het verhogen van de havenhoofden bij de marinestad die moesten voorkomen dat het marinecomplex onder water zou lopen bij storm en springvloed. Een voorstel dat natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Tijdens het lezen van dit werk van gastschrijver Eric Boschloo heb ik wat zinnen onderstreept en zal dit proberen uit te leggen.

Read More

Piet Woensdag 10 Juli 2019 at 2:49 pm | | Standaard | Geen reacties

Springvloed

Scheve palen langs het strand

Read More

Piet Vrijdag 01 Februari 2019 at 8:45 pm | | Standaard | Geen reacties

Beinvloedden stroomgeulen de visstand op het Wad ?

NHD Schager Courant 13-08-2018 Arie Booy

Read More

Piet Dinsdag 14 Augustus 2018 at 1:39 pm | | Standaard | Geen reacties

Kustpact van Bescherm de kust !

 De minister van Infrastructuur & Milieu heeft samen met kustprovincies, kustgemeenten, waterschappen en natuurorganisaties afspraken gemaakt om de openheid van de kust te behouden. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn mede-ondertekenaars namens de coalitie Bescherm de kust.

Read More

Piet Dinsdag 12 December 2017 at 9:45 pm | | Standaard | Geen reacties

NatuurTop 2017 in Schoorl

Indoor is uit elke provincie een voorbeeld waar maatschappij en natuur elkaar ontmoeten. Outdoor is 'n excursieprogramma opgezet door Provincie Noord-Holland. In het plenaire middag programma maakt Rolf Winters, samen met zijn vrouw de maker van Down to Earth, zijn reis opnieuw. Ditmaal langs de twaalf projecten. Hij benoemt parallellen die hij ziet tussen de Earth Keepers die hij op zijn wereldreis ontmoet heeft en de projecten uit de provincies (de Nederlandse Nature Keepers). De lessen die Nederlandse Nature Keepers hebben opgedaan, delen zij met de zaal. Er is ter plekke interactie met de bestuurders en de zaal onder leiding van Harm Edens.

Read More

Piet Vrijdag 15 September 2017 at 9:45 pm | | Standaard | Geen reacties

RWS gaat extra suppleren maar minder boeken !

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water

/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud/index.aspx  

Read More

Piet Vrijdag 02 Juni 2017 at 11:19 pm | | Standaard | Geen reacties

De Waterwolf

Ir. Jan Willem Boehmer waarschuwt voor "Het gevaar van onder "!

Volgens Patrick Poelman was instabiliteit een van de redenen dat men in Den Haag afzag van verhoging van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Instabiliteit was volgens ir. Boehmer ook de hoofdoorzaak van de ramp in 1953 in Zeeland. Het eerste zeewater moet volgens hem onder de dijk zijn doorgekomen. Hij probeert al een paar jaar om deze waarheid uit de doofpot van Rijkswaterstaat in de openbaarheid te krijgen, tot op heden zonder succes. Toen ik hem het probleem van de Jacob Claessen Sluis van Schagen doormailde kreeg ik een compliment. Hij vond dit een goed voorbeeld van "het gevaar van onder " dat ook wel "de Waterwolf " wordt  genoemd !

Read More

Piet Woensdag 03 Mei 2017 at 4:45 pm | | Standaard | Geen reacties

Hoog bezoek in Petten aan Zee

Schakelingenieur Jan Willem Boehmer

Als een gepecioneerde schakelingenieur van Rijkswaterstaat naar Petten aan Zee komt om te vragen of je hem wilt helpen, is dat een hele eer. Jan Willem Boehmer kwam op zijn voufiets vanuit Den Haag met de trein van 07.00 uur naar Alkmaar. Vandaar is hij op dat kleine fietsje via Bergen naar Schoorl gereden waar hij bij het Klimduin via de telefoon zijn komst melde. Van Schoorl ging het via Groet naar Camperduin Daar nam hij het nieuwe fietspad over het opgespoten Hondsbossche duin naar Petten aan Zee. Een uur later dan gepand belde hij aan en vertelde onder het genot van een kop koffie waarom hij mij wilde ontmoeten. Het gaat niet goed in Zeeland, de open dammen mogen niet meer gesloten worden. Doen ze dat wel heb je kans dat er zoveel zand inbeweging komt dat de Deltawerken op drijfzand komen te staan en naar binnen gedrukt worden. Dit waren ongeveer ook de woorden van Walter van de Kleij in het derde deel over de Deltawerken van VPRO radio. Alleen de Haakse Zeedijk kan in de toekomst voorkomen dat een groot deel van Nederland onder water spoelt. Als je de schade dan opmaakt is de BV NL niets meer waard.

Read More

Piet Woensdag 16 November 2016 at 6:48 pm | | Standaard | Geen reacties