Bezoek van Ecoshape directeur Henk Niedorp

Als kustbewoner direct achter de Pettemer Zeewering ben ik getuige van het veranderen van de
natuurrijke monumentale Hondsbossche en Pettemer Zeewering in een natuurarme duinstrook. Beschamend vind ik het dan ook dat deze natuurarme nieuwe duinstrook genomineerd is door Ecoshape Building with Nature voor een prijs vanwege natuurverbetering.

Read More

Piet Woensdag 28 Augustus 2019 at 11:06 pm | | Standaard | Geen reacties

Bezoek van Ecoshape directeur Henk Niedorp

Als kustbewoner direct achter de Pettemer Zeewering ben ik getuige van het veranderen van de
natuurrijke monumentale Hondsbossche en Pettemer Zeewering in een natuurarme duinstrook. Beschamend vind ik het dan ook dat deze natuurarme nieuwe duinstrook genomineerd is door Ecoshape Building with Nature voor een prijs vanwege natuurverbetering.

Read More

Piet Woensdag 28 Augustus 2019 at 11:06 pm | | Standaard | Geen reacties

Kijk bij dijkversterking ook eens verder

Het is de tweede keer dat ik een brief van de gepensioneerde wetenschapper Eric Boschloo lees in het NHD. Het vorige ging over het verhogen van de havenhoofden bij de marinestad die moesten voorkomen dat het marinecomplex onder water zou lopen bij storm en springvloed. Een voorstel dat natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Tijdens het lezen van dit werk van gastschrijver Eric Boschloo heb ik wat zinnen onderstreept en zal dit proberen uit te leggen.

Read More

Piet Woensdag 10 Juli 2019 at 2:49 pm | | Standaard | Geen reacties

Springvloed

Scheve palen langs het strand

Read More

Piet Vrijdag 01 Februari 2019 at 8:45 pm | | Standaard | Geen reacties

Beinvloedden stroomgeulen de visstand op het Wad ?

NHD Schager Courant 13-08-2018 Arie Booy

Read More

Piet Dinsdag 14 Augustus 2018 at 1:39 pm | | Standaard | Geen reacties

Kustpact van Bescherm de kust !

 De minister van Infrastructuur & Milieu heeft samen met kustprovincies, kustgemeenten, waterschappen en natuurorganisaties afspraken gemaakt om de openheid van de kust te behouden. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn mede-ondertekenaars namens de coalitie Bescherm de kust.

Read More

Piet Dinsdag 12 December 2017 at 9:45 pm | | Standaard | Geen reacties

NatuurTop 2017 in Schoorl

Indoor is uit elke provincie een voorbeeld waar maatschappij en natuur elkaar ontmoeten. Outdoor is 'n excursieprogramma opgezet door Provincie Noord-Holland. In het plenaire middag programma maakt Rolf Winters, samen met zijn vrouw de maker van Down to Earth, zijn reis opnieuw. Ditmaal langs de twaalf projecten. Hij benoemt parallellen die hij ziet tussen de Earth Keepers die hij op zijn wereldreis ontmoet heeft en de projecten uit de provincies (de Nederlandse Nature Keepers). De lessen die Nederlandse Nature Keepers hebben opgedaan, delen zij met de zaal. Er is ter plekke interactie met de bestuurders en de zaal onder leiding van Harm Edens.

Read More

Piet Vrijdag 15 September 2017 at 9:45 pm | | Standaard | Geen reacties

RWS gaat extra suppleren maar minder boeken !

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water

/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud/index.aspx  

Read More

Piet Vrijdag 02 Juni 2017 at 11:19 pm | | Standaard | Geen reacties