Zes jaar studie met een blinddoek voor !

Read More

Piet Zondag 24 Januari 2016 at 3:49 pm | | Standaard | Geen reacties

Nieuwe leerstoel in Delft

In Delft is een nieuwe leerstoel opgericht die inplementatievraagstukken over o.a. zand suppleren heel snel kan doorrekenen. Vragen van Rob van den Haak aan de kersverse hooggeleerden werden beantwoord door medewerker Ties Rijcknen waarna ik niet kon nalaten te reageren.

Read More

Piet Vrijdag 11 December 2015 at 10:56 pm | | Standaard | Geen reacties

Verzilting door kustverdediging

Read More

Piet Woensdag 05 Augustus 2015 at 12:11 pm | | Standaard | Geen reacties

Kustverdediging en CO²

Rijkswaterstaat heeft weer opdracht gegeven voor CO² lozing.

Amsterdam / Den Haag, 13 mei 2015 - In het eerste kwartaal van 2015 is 8,1 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de relatief lage temperaturen in het eerste kwartaal is de CO2-uitstoot met 3,8 procent gestegen. De economie groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 2,4 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.> www.cbs.nl: CO2-uitstoot in eerste kwartaal 2015 flink gestegen

Read More

Piet Zondag 24 Mei 2015 at 3:55 pm | | Standaard | Geen reacties

Nieuw zeekanaal bij Camperduin

Een van de onderdelen van de kustversterking voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de realisatie van een Lagune bij Camperduin. Een aanvulling voor de recreatie en een onderdeel van de vorming van mogelijk nieuwe natuur langs de kust. Om de natuurlijke waarde van het water in de Lagune te optimaliseren moet er vers zeewater aangevoerd worden. Doet men dit niet dan ontstaat er, mede door de aanwezige zoete kwellen, een brakachtig meer waar door temperatuur en recreatievervuiling zelfs blauwalgen kunnen gaan groeien. Door het graven van een geul naar het open zeewater staat aannemer van Oord & Boskalis gedurende 5 jaar garant dat de Lagune voorzien wordt van vers zeewater. Wat er na de gestelde garantieperiode gaat gebeuren is nog niet bekend. Ook is nog niet beschreven hoe de strandwandelaars dit bevoorradingskanaal van de Lagune in de Zwakke schakel moeten passeren.

Dank @KustopKracht maar moeten wandelaars hier omlopen of komt er nog een brug?

 @PietvanNoort u moet gewoon even geduldig afwachten, net als iedereen. Het is nog niet af zoals u zelf heeft kunnen zien. Geen brug.

Piet Woensdag 04 Maart 2015 at 10:41 am | | Standaard | Geen reacties

Pettemer Zeewering

De zandopspuiting heeft de Pettemer Zeewering bereikt en dus wordt de afzetting van de oude dijk in Petten voorbereid. Door het stormachtige weer zijn er op dit moment geen suppletieschepen voor de kust. Als het weer het toelaat wordt de zinkerbuis voor de derde en laatste keer in noordelijke richting verplaatst. Aan de landkant bij Petten wordt er drainage  aangelegd om extra kwelwater versneld af te voeren. Op het strand staat hiervoor een bronbemaling die water aanvoert om de drainagepijpen de grond in te werken. Afhankelijk van het weer hoopt men half februari 2015 de aanvoer van zand af te ronden. Als de natte vallei in het 2200 meter grote rustgebied ook gereed is gaat het materiaal richting Camperduin waar de lagune als laatste onderdeel wordt gerealiseerd.

Piet Woensdag 17 December 2014 at 4:04 pm | | Standaard | Geen reacties

Onderhoud van afgekeurde Zeewering

Bij het zuidelijkste puntje van de 6 km lange monumentale Zeewering wordt het stuifzand van de afgelopen jaren deels weg geschraapt. Hiervoor in de plaats komt vettige grond uit het opslagdepot dat zuidelijk van de Leijhoek ligt. Deze met spuitbitumen vervuilde kleiachtige materie bevindt zich daar sinds het vervangen in 2008 van de grasmat aan de zeezijde van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering door de basalton (namaak basalt). De basalton werd aangelegd om de golfoploop vanuit zee te remmen. Blijkbaar is de vervuilingsgraad van de toen vervangen kleilaag nu zo dat het verwerkt kan worden. Eerder dit jaar was er ook al wat van de vervuilde grond gebruikt om een geluidswal bij de hoofdingang van het werkterrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te leggen.

Omwonenden hopen dat ook het restant van de vervuilde kleigrondbulten snel zal verdwijnen zodat het uitzicht naar Camperduin hersteld wordt en dit opslagterrein weer bij de brakke Natuurlijke Klimaatbuffer van de Harger en Pettemer polder komt.

Piet Woensdag 15 Oktober 2014 at 10:09 pm | | Standaard | Twee reacties

Onnatuurlijke rechtspraak

Waarom zijn de strekdammen bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering geen Natura2000 ?

PETTEN – De kustversterking bij Petten hoeft niet stil te worden gelegd. Dat heeft de Raad van State besloten.

Faunabescherming had om het stilleggen van de werkzaamheden gevraagd omdat door de kustversterking de strekdammen onder het zand verdwijnen. Die strekdammen zijn voedselplaatsen voor veel vogels.

Volgens de Raad van State maken de strekdammen geen deel uit van het Natura 2000 gebied. Daarom hoeven geen compenserende maatregelen te worden getroffen.

Dat heeft het Hoogheemraadschap wel gedaan door strekdammen bij Callantsoog te voorzien van elastocoast. Hierop groeit voedsel voor de vogels sneller.

Het is de derde keer dat gevraagd werd om het stilleggen van de kustversterking. In alle gevallen wees de Raad van State het verzoek af.

Read More

Piet Donderdag 28 Augustus 2014 at 11:32 am | | Standaard | Twee reacties