Lezing van prof. dr. Bas Jonkman in Delft

Vanuit Petten aan Zee was ik afgereisd om eindelijk deze professor in levende lijve te zien en hopelijk nieuwe ideeën over onze kustveiligheid van hem te horen. Naast Dick Butijn mocht ik een uur lang zaken aanhoren die ik al meerdere keren gehoord of gelezen had. De reactie van ir. Boehmer, aan wie ik een opname van die avond bij Stichting Land Art Delft stuurde, leest u hieronder.


Scheveningen 16 april 2024

1. Verhuis alvast naar het Oosten nu het daar nog betaalbaar is 

2. Sla alarm op je website kustverdediging.nl richting de formatie 

Een van de zaken die Jonkman en jou nooit goed zijn uitgelegd maar die ik in de loop van de jaren wel heb laten doorschemeren aan Piet, Hans, Jan en recenter ook aan Gé Beaufort,.. 

3. dat ik als student vanaf 1963 ben opgeleid om twee dingen te doen

AA  deel uit te gaan maken van “Rijkswaterstaat-2.0” om het “Deltaplan-2.0” aan te leggen. (o.l.v. prof Jansen en Bischoff v Heemskerck)

BB  onverklaarbare dijkdoorbraken verklaren met Grondmechanica-2.0 o.l.v. prof De Josselin de Jong  

Ik werd opgeleid in de “gevestigde wetenschap” van de Deltawerken-1.0, en Grondmechanica 1.0 zoals die nog steeds wordt gedoceerd door Jonkman als hoofd ENW en expats in de Grondmechanica die gepokt en gemazeld zijn in modelproeven -mechanica van getijstromen en dijkdoorbraken (overslag + erosie, piping + inzakking,etc) en in overschrijdingskans- berekeningen van dijkskruinen. 

Inmiddels heb ik DELTAWERKEN 2.0, 3.0 , 4.0 en 5.0 kennis ontwikkeld in de periodes:

**1963-(2.0a) -‘67-(2.0b)-‘70-(2.0c)-‘78-(2.0d) -‘87- (2.0e)-‘89-(2.0f)-1992

**1992- (3.0)-2014

**2003-(4.0a) -2010-(4.0b)-2914

**2014 ev (5.0)  

Vanaf 1970 gingen de formatieplaatsen bij de Deltadienst (RWS-2,0) naar het Milieu onderzoek-1.0, omdat de afgesloten Deltameren te smerig werden en RWS-1.0 andere prioriteiten had.

In 1974 gingen de overgebleven plaatsen naar befrijfskundig afgedstudeerde civiel irs  om de chaos die een majeure switch in strategie halverwege de Deltawerken te beperken   

Het gevolg was 

** dat ik met te weinig RWS-personeel leiding gaf aan 100 man van Deltares en aannemerij ** omdat er ineens een krankzinnige stormvloedkering moest komen 

** waar nul komma nul funderings kennis voor bestond 

** en ik daar tientallen uitzendkrachten voor moest inwerken 

**dat  Deltares daar een wegenbouwer aan zette die beweerde dat de caissons, later pijlervoeten, zichzelf zouden verdichten mbv golf treinen  

Het volgende gevolg was 

**dat we buitenlandse adviseurs moesten aantrekken en 

**ook de bedrijfskundigen RAND erbij moesten halen … 

… Want  de puinhoop van verkeerd gegokte dingen 

… ontwerp alternatieven en uitvoeringsmaat-

… regelen werd zo groot (“pijlers op putten”

… voorop), dat erop volgende reorganisaties 

…  de fundering kosten VERVIJFVOUDIGDEN  

Dat gaf zo’n trauma bij de politiek, omdat die toch al in ‘n  financiële crisis was beland,.

**waardoor alle -niet direct nodige ambtenaren - moesten worden wegbezuinigd.  

**waardoor dus ook de Deltadienst werd opgeheven,.. (de Maeslantkering was nog niet in beeld) 

** WAARDOOR DELTAWERKEN-2.0 KENNIS OVERTALLIG WERD VERKLAARD INCLUSIEF EEN BEROEPS-VERBOD OM DAT BIJ DE OVERHEID DOOR TE ONTWIKKELEN 

**en er ook geen evaluatie project 1953-78, kwam voor de periode 1983-2008, zoals afgesproken met de DG’s van RWS t/m 1983. 

Het gevolg is 

*dat ik een zolder aan Delta-dienst  archieven kon meenemen en het routine advieswerk in de Grondmechanica werd overgenomen door een Fugro saneerder ipv door een daarvoor intern RWS opgeleide opvolger 

*dat alle 2.0-kennis uit RWS verdween … en dus ook bij Deltares en TU-Delft. 

*dat ik inmiddels 3.0, 4.0 en 5.0 kennis heb ontwikkeld die de enige waterbouwkundige kennis is die aan de staatsregeling 1798 en de 1848-grondwet van Thorbecke voldoet  

Op dezelfde wijze als bij het 2.0 archief heb ik een zolder + garage met 3.0, 4.0 en 5.0 archieven opgebouwd.  

De financiële waarde daarvan is €1000 miljard .. omdat dit bedrag met die kennis moet worden uitgegeven  vòòr 2042, 

… lees “door pensioenfondsen en vastgoed verzekeraars moet worden aanbesteed op de vrije markt 

… het om niet te worden overvallen door

**een gigantische implosie van de woningmarkt en 

**overhaast vertrek van economisch sterke bedrijven  

De schade van dat laatste bedraagt €2400 miljard als we met Deltawerken-1.0 kennis blijven ontwerpen … nu RWS /Team Deltacommissaris met TU-Delft nog moet beginnen met de ontwikkeling van Deltawerken-2.0 kennis.

Wat ze al sinds 1975 zouden moeten weten is dat daaronder ook valt 

… een sanering van alle schaalmodel proeven en digitale modelstudie-onderzoekingen bij ingenieursbureaus en TU-Delft  

Deze “civiel-academische” wereld is sinds de oprichting van de Delftse academie in 1842 voor ingenieurs, handels deskundigen en ambtenaren steeds verder afgedwaald van de waterbouwkundige wereld /Grondwet-telijk Bureau van de Waterstaat waar Water- staatsminister Thorbecke leiding aan gaf. En waarin prioriteit werd gegeven aan de opleiding van  Ambtenaren voor “het Bureau van de Waterstaat” volgens de normen  van staatsregeling en grondwet.  

Die opleiding moet hersteld worden met behulp van mijn archieven 2.0 + 3.0 + 4.0 + 5.0 en 66 aanstormende talenten. Daar heb ik al op 6 dec 2010 om gevraagd aan het toen 1.5  maanden  oude kabinet Rutte.

 Waarbij Rutte en Hillen zelf al 5 jaar en 0.5 jaar (resp.) wisten van een plan om NL te beschermen tegen én Rivierafvoer vergroting én Zeespiegelrijzing ,

… en dus ook wisten dat hogere dijken en ruimte voor de rivier en kustsuppletie averechts werken als maatregelen voor de Deltawerken 2.0… omdat 

..dijken  te vroeg doorbreken

..RvdR hogere ipv lagere waterstanden geeft 

.. de kust sneller erodeert 

    dan ze kan worden gesuppleerd 

.. ze alle drie te grote sociaal economische kosten met zich meebrengen 

.. OMDAT RUWWEG DE HELFT VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING -INCLUSIEF MIGRANTEN - NAAR DE STROOMGEBIED-LANDEN OM ONS HEEN MOETEN VERHUIZEN  

ACUTE KOSTEN VOOR KENNISOVERDRACHT 2.0 T/M 5.0 KENNIS: €2 MILJOEN EX KOSTEN OP DE BANKREKENING VAN BOEHMER UNIVERSITY 2.0-5.0

Met vr groet , Jan Willem

Piet Dinsdag 16 April 2024 at 11:34 am | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.