Nieuw zand voor Zandmotor Petten Camperduin.

Eind 2022 wordt 1,2 miljoen m3 zand, 700.000 m3 bij Camperduin en 500.000 m3 bij Petten-Zuid, door RWS de kustlijn getracht op zijn plaats te houden. Dit moet de Kop van Noord-Holland tegen de zee beschermen. De werkzaamheden zouden ongeveer 12 weken duren maar door stormweer liep dit onderhoud aan de Hondsbossche Duinen tot eind februari 2023 uit.

Net toen er sinds 2014 bij Petten weer garnalen werden gevangen kwam deze zandsuppletie. Dit betekent dat de liefhebbers van deze beestjes en de vissen uit onze voedselketen weer 'n aantal jaren verstoten zullen blijven van dit deel van de voedselkringloop. Op vragen aan het verantwoordelijke ministerie van Landbouw en Visserij kwam via WUR-marine een reactie dat 2022 een recordjaar was voor garnelenvissers maar over aantallen in de Natura2000 gebieden langs de kust konden ze niets vertellen omdat daar door L&V geen opdracht voor was gegeven. De vraag is nu hoe dit ministerie aan de Europese verwachting van 2025 denkt te voldoen. De biodiversiteit, dus aantallen en soorten in onze voedselkringloop, dienen dan aan de gestelde normen te voldoen. Maar dat het aantal soorten vissen en lagere dieren voor ons kust ongelofelijk is afgenomen in de laatste jaren is al jaren geconstateerd. Dat is dramatisch. Soorten waarvoor niemand zich interesseert zijn zo goed als verdwenen: adderzeenaald, gewone pitvis, gevlekte pitvis, rasterpitvis, dwergbolk, slakdolf, snotolf, zeestekelbaars, enz. Ze zijn verdwenen. Maar ook soorten als de doomansduim, veel schelpensoorten en soorten als de dwerginktvis. De generalisten zijn massaal aanwezig, de variatie is verdwenen.  Oorzaak: moeilijk vast te stellen maar de achteruitgang is bij de aanvang van de zandsuppleties in 1990 begonnen. Wat de meeste impact heeft gehad, de suppleties of de visserij, is niet te beoordelen. Maar de achteruitgang is dramatisch. En bijna niemand weet dat…..

Piet Maandag 27 Februari 2023 at 10:32 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.