WEBLOG “team ‘de VLOEK’..” (4)

WAAROM JE BIJ “ONTPOLDEREN IS ONVELIG” ALS DESKUNDIGE NOOIT IN DEBAT MOET GAAN MET ONDESKUNDIGE BESTUURDERS

WAAROM JE ALS VEILIGHEIDS DESKUNDIGE OOK NIET IN DEBAT MAG GAAN MET BESTUURDERS DIE POLITIEKE BELANGEN  HEBBEN BIJ ONTPOLDEREN.. ZOALS EEN MINISTER VAN DEFENSIE DIE NAMENS HAAR POLITIEKE PARTIJ HET NATUUR BELANG VOOR MOET LATEN GAAN EN NIET TERUGGEFLOTEN WORDT DOOR HAAR GENERAAL / COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN)

Noodzakelijk is dat een Generaal van de Landmacht voldoende waterbouwkundig en grondmechanisch onderlegd moet zijn om een luchtmacht Generaal die het tot commandant geschopt van repliek te kunnen geven. Want  “vliegtuigen” zijn duurder dan Bailey bruggen! En ze worden niet meer bij Fokker in NL gemaakt. Er valt dus veel te besparen en te winnen bij Defensie met ”drones”. Vandaar  dat een luchtmacht Generaal nu Commandant der Strijdkrachten  is.. denkt Boehmer..

Maar hij zou dan vergeten dat drones ook ingezet worden om “natte plekken” bij de binnenteen van dijken in vogelvlucht te ontdekken. Om toch vooral maar “piping” of “uplift” gevaar te ontdekken.
Maar een landmacht- Generaal die (verboden) GEVALSTUDIES heeft  gemaakt van
*..de 2500 binnentalud collapses
*..en 50 buitentalud collapses tijdens de watersnoodramp van 1953 en
*..met nog eens 450, al vroeg  vanaf binnentalud naar buiten-talud ingezakte dijken, voordat ze overstroomden …
….
die Generaal zal zich realiseren dat zich eerst een grondwaterval binnen in de dijk opbouwt tussen het LW van 9.30AM en 4PM (Astron HW) vanaf het gemiddelde “freatisch vlak” rond NAP naar maximaal NAP+2.5m of 1.25 m boven gemiddeld HW..
….
die Generaal zal zich realiseren dat bij een (grond-)water-doorlatendheid van 10 m/dag
In de dijk, dus 2.5m in een kwart dag de top van de grondwaterval halverwege de 2a 5 meter brede kruin is gekomen als het instroompunt in een buitentalud van 1:4 ergens 16 meter vòòr de kruin begint en opschuift naar 6 meter vòòr de buitenkruinlijn bij een 4 meter hoge dijk.
Wanneer het getij nu weigert te ebben .. omdat uiterwaarden volstromen en de eerste WATER-WOLF Effecten veroorzaken.. dan zal de grondwatergolf 12 uur later bij de hoogste waterstand MHW (van bijna NAP+ 4m) tot -6 + 7.5 = +1.5m voorbij de buitenkruinlijn op niveau NAP+2.5m of tot  -2 + 1.25m = -0.75m of 3/4 meter vòòr de buitenkruinlijn zijn gevorderd na  1/8e dag op niveau NAP + 3.5m.
Maar het binnentalud is op beide niveaus niet bereikt.
Op zijn best is de grondwaterspiegel gevallen

WEBLOG “team ‘de VLOEK’” (6)
WAAROM JE GEEN PUBLIEK DE BAT MOET AANGAAN ALS BRENGER VAN “SLECHT NIEUWS” … ZOALS “ONTPOLDEREN IS ONVEILIG”

1.. Als hij, Boehmer, omringd wordt door generaals die waterbouwkunde en Grondmechanica hebben gestudeerd kan hij wel een debat met hem voeren.

2… als Boehmer een debat wordt ingetrokken met een bestuurder die zijn vak niet kent en dus geen begrip kan opbrengen voor omkeringen zoals “hoe hoger de dijk hoe groter de ramp” of “ontpolderen is onveilig”…

Dan zal  hij ook geen geduld opbrengen voor de uitleg over de precieze redenen,..
… omdat die onveiligheid het gevolg is van:
A*.. de grotere komberging in de Westerschelde , vanaf plm 1500, volgens de geschiedenis van alle estuaria hogere I.p.v. lagere getij verschillen geven ..,
B*..  en dus hogere Hoogwater-standen  met zich mee brengen  NB, I.p.v. de lagere watesrtanden in een verbrede badkuip
C*..en dus ook hogere dijken vergen
D*.. en dus een verhoogde doorbraak-kans  met zich mee brengen
E*..en dus een kans op grotere WATERWOLF Effecten
F*.. wat dus een kans op exponentieel meer schade en doden met zich meebrengt
G*.. etc., etc.

Waardoor ontpolderen dus onveilig is..

Als een “ontpoldering is onveilig”-deskundige dus in debat gaat met iemand die de stappen A-G niet kent, d.w.z… er niet voor doorgeleerd heeft,.. maar als manager, bestuurder of politicus wel een vlottere babbel heeft… dan zal het voordeel van de twijfel bij de meerderheid van de niet deskundige toehoorders  altijd wel het voordeel van de vlotte babbelaar uitvallen,.. Want waar rook is daar is ook vuur (als twijfel wordt gezaaid)

Als brenger van slecht nieuws is Boehmer in een debat zoals in OP1 gevoerd wordt.. dus altijd in het nadeel ..
Om dezelfde reden heeft Boehmer het na 18 jaar DEFINITIEF op gegeven om met de top van ministeries te onderhandelen.
Bij V&Zw zit de grootste bottleneck.. want als Rutte geen onafhankelijk oordeel durft aan te vragen -op voorstel van Boehmer- dan is de voortuitgang in het veiligheidsbeleid van NL in acuut gevaar… en zal ook de politieke leiding van Defensie daar niks aan kunnen veranderen . Dan zijn we aangewezen op Generaals die normaliter wat langer in één functie blijven zitten .. en lange termijn kunnen denken

Piet Zondag 19 September 2021 at 10:28 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.