WEBLOG “team ‘De VLOEK’..”

1. De taskforce is niet representatief want de toezichthouder voor het leven op de dijkveiligheid van 1juli 1970 maakt(e ) er geen onderdeel van uitmaakt 2. Meer neerslag is geen wetenschappelijk feit, de maximum afvoer van de Maas was met 3000 m3/sec even groot als op 24 december 1993 .

Er is dus geen record gebroken

3. Genoemde toezichthouder was als door de politiek gebombardeerd leider van  de Rijnlijn-groep de enige die op 18 april 1993 de Tweede Kamer adviseerde dat met “2 meter hogere flash floods” in Rijn en Maas rekening moest worden gehouden 4. Hij deed dat op basis van een -door de werensshapsbijlage (o.l.v. Rob Biersma) aan hem voorgelegde artikel uit NATURE 1992/93 over de piekafvoer in een ontbost stroomgebied van de Mississippi

5 .Terwijl  de taskforce van 1992 rond Deltares en TU-Delft vanuit het oogpunt van wensdenken door de politiek (a.u.b. Zo weinig mogelijk dijkverhoging en versterking in de breedte, want dat leidt tot afbraak van cultureel onvervangbare dorpen.)?de norafvoer verlaagde van 18,000 m3/sec in de Rijn en 3600 in de Maas naar 15,000 m3/dec (van de Delta-commissie , een ophoging van 2500 of 20% in de Rijn en 900m3/sec of 30% in de Maas t.o.v.de 12.600 en 2700 m3/dec in 1926, resp.

6. De.bewering dedat er nooit meer zoveel water door Rijn en Maas zou stromen als in 1926 was net zo onwetenschappelijk als het schreeuwerige ééns per 100 of 1000 jaar als de uit de onprofessionele duim gezogen herhalingskans van Bas Jonkman. De herhaling kwam al na 30 jaar en was 300m3/sec of 11% groter dan in 1926 7.  Er was dit keer sprake van een flash flood in de Geul. Die was dus duidelijk het gevolg van het gebrek aan verdamping van de versgevallen regen op de ontboste heuvelhellingen.

8. Maar een niet geëvalueerde bijdrage van de 500 bergingsbekkens of ruimtes langs de Geul en haar zijbeken zal -na evaluatie-kunnen overblijven als de belangrijkste factor in de flash flood langs de Geil, 9. Herbebossing om die bergingsbekkens overbodig te maken (behalve als opslag bekkens voor drinkwater) is een structureel beter oplossing een tunnel onder Valkenburg 10. Er valt niets anders te leren voor het toekomst bestendig maken van de Geul 11. De Maas zal pas toekomst bestendig worden als de dijken weer worden verwijderd Zij zijn de oorzaak van de 1m hogere waterstanden langs de hele Maas in Limburg., bij dezelfde piekafvier in Eijsden 12. Wat Jonkman een “incident” langs de Roer beschouwt is een heuse dijkdoorbraak als gevolg van de combinatie van snel opkomend grondwater bij Ophoven en de overgang naar de maanfase “Hale Maan”

13. Jonkman vergeet te melden dat de dijkdoorbraak bij Hattem op precies Doodtij viel I.c.m. 30 cm grondwaterstijging t.g.v een ondergrondse grondwater golf

14 op dezelfde wijze vergeet hij tengelden dat de dijk bij Reeuwijk ook is bezweken als gevolg van de ondergrondse grondwatergolf

15. KORTOM het is een goedkoop praatje dat tot geldklopperij voor het nemen van opnieuw onveilige maatregelen zoals de 350!km nieuwe dijken aan weerskanten van de Maas, de meestromende ruimte vòòr de Rivier richting  Biebosch en de vele bergings bekkens hebben het hele systeem onstabieler gemaakt.

16. Het slingerde primair onbeheersbaar op Langs de Geul vanwege de honderden bergings bekkens die op het verkeerde moment moesten lozen en dan heel kort extreme afvoeren geven die hoorden miljoenen schade en onnodig persoonlijk leed  berokkende.

17. Het systeem slingerde daarom even  onbeheersbaar in de Maas vanwege de stroomversnellingen Waarom? Omdat geen rekening is gehouden met de bevindingen van de Rijnlijngroep  van NRC + Boehmer + ondernemers vereniging Gorkum destijds + filmers Jan Wiegel +!irven ghostwriter Jan Buis , met als wetenschappelijke kern , de combinatie van een wetenschaps bijlage van een krant; de NRC, en een toezichthouder voor het leven; zJW Boehmer

Scheveningen/Den Haag  5 september 2021

Ir JW Boehmer MSc MBA copyright  Stichting Dijkenbeheer / Toezichthouder voor het leven  op de dijkveiligheid in NL en de VS Belgische Plein 27 2587AR Den Haag  tel 06 1603 8856

Piet Zondag 12 September 2021 at 1:29 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.