Weblog 3 ir. Boehmer (gastschrijver)

Kust- Rivier- en Kanaaloever verdediging tegen verzakking en dijkdoorbraak

BABYLONISCHE SPRAAK VERWARRING @RIVIERBEHEER MAAS & RIJN 

1.. GEVALSTUDIE dijkbreuk in Ophoven (D)

 ... FALLSTUDIE Damm Deichbruch bei Ophoven

…  CASE STUDY dyke dike breach near Ophoven

Een Roer-dam /dijk is doorgebroken in de wijk Heinsberg, de Duitse burgemeester ziet  gesloten sluizen in de Maas in NL als oorzaak, maar de NL-autoriteiten zien geen verband 18.07.2021, 11:56 uur

Burgemeester Marcel Maurer noemde vrijdagavond 16 juli het sluiten van de sluizen in Roermond als oorzaak van de dambreuk in de wijk Ophoven.

Volgens berekeningen van het Nederlandse waterschap Limburg heeft het één niets met het ander te maken. De Roersluis in Roermond is bij vloed altijd gesloten om te voorkomen dat de stad onder water komt te staan door massa's water dat vanuit de Maas de Roer induwt. Het water van de Roer wordt dan altijd via een zijrivier van de Roer, de Hambeek, de Maas ingeleid. Dit betekent dat er in de Roer een normale waterafvoer is zonder nadelige effecten aan Duitse zijde. Het is wel zo dat het water uit Duitsland tegengehouden wordt door het hoge water in de Maas, maar daar is Duitsland zelf weer de oorzaak van, net als België /Frankrijk /Luxemburg . Dus moet de heer Rutte zich eigenlijk bij mevrouw Merkel en de heren de Croo /Macron /Bettel beklagen i.p.v. de Duitse burgemeester bij ons land.

Bij het doorbreken van de dam stond de wijk Ophoven bij de Nederlandse grens gedeeltelijk onder water, aldus de brandweer. Zaterdag bleef de situatie gespannen. De stad maakte bekend dat het waterpeil stagneerde. De Roer ontspringt in de Eifel en mondt uit in de Maas bij Roermond in Nederland. 

Dammbruch in Ophoven Niederlande wollen Schleusen nicht öffnen

Im Kreis Heinsberg ist ein Rur-Damm gebrochen, der Bürgermeister macht als Ursache geschlossene Schleusen auf niederländischer Seite aus. Die Behörden dort sehen jedoch keinen Zusammenhang.

18.07.2021, 11.56 Uhr

Als Ursache für den Dammbruch im Stadtteil Ophoven nannte Bürgermeister Marcel Maurer die Schließung der Schleusen in Roermond am Freitagabend, 16 Juli.

Nach Berechnungen des niederländischen Deichverbands Limburg aber hat das Eine mit dem Anderen nichts zu tun.Bei Hochwasser werde die Schleuse der Rur in Roermond immer geschlossen, um ein Überfluten der Stadt durch von der Maas in die Rur drückende Wassermassen zu verhindern.Das Wasser der Rur werde dann immer über einen Seitenarm der Rur, den Hambeek, in die Maas geleitet.Das bedeute, dass es einen normalen Wasserabfluss in der Rur ohne Beeinträchtigungen auf deutscher Seite gebe.Nach dem Bruch des Damms stand der Stadtteil Ophoven nahe der niederländischen Grenze nach Feuerwehrangaben teilweise unter Wasser.Die Lage blieb auch am Samstag gespannt.Der Pegelstand des Wassers stagniere, teilte die Stadt mit.Die Rur hat ihre Quelle in der Eifel und mündet bei Roermond in den Niederlanden in die Maas. 

Dam breach in Ophoven  Netherlands do not want to open locks

A Rur dam has broken in the Heinsberg district, the mayor identifies closed locks on the Dutch side as the cause. But authorities there see no connection. July 18, 2021, 11:56 a.m. 

Mayor Marcel Maurer named the closure of the locks in Roermond on Friday eve, July 16, as cause of the dam breach in the Ophoven district.

But..According to calculations by the Dutch dike association Limburg, one thing has nothing to do with the other: in the event of flooding, the Rur lock in Roermond is always closed to prevent the city from being flooded by masses of water pushing from the Meuse into the Rur would then always be directed into the Meuse via a tributary of the Rur, the Hambeek, which means that there is normal water drainage in the Rur without impairment on the German side Partly under water. The situation remained tense on Saturday. The water level was stagnating, the city said. The Rur has its source in the Eifel and flows into the Meuse near Roermond in the Netherlands. 

2 voordat deze weblog te lang wordt

een Kijkers-opdracht  :  bij Omroep MAX

GEVALSTUDIE Gelderse Poort van Z.H.H Professor Pieter van Vollenhoven  

2, bevor dieses Weblog zu lang wird ,

eine Zuschaueraufgabe  :  bei Omroep MAX (Niederlandischen tv)

FALLSTUDIE Gelderse Poort von HH Professor Pieter van Vollenhoven 

2 Before this weblog gets too long,

a spectator task  :  at Omroep MAX

CASE STUDY Gelderse Poort by H.H.H. Professor Pieter van Vollenhoven

Piet Maandag 19 Juli 2021 at 6:54 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.