WEBLOG 3 De kijkersvraag is:

“Of een dijk hoog genoeg is, kun je redelijk goed voorspellen. 

Maar die sterkte is minder voorspelbaar.”

Daar kan een dijkdoorbraken-expert toch bij helpen?

 Historisch gezien is de eerste “voorspelling”  die telt omdat te kunnen beoordelen de brief van 29 maart 1993aan de Deltacommissaris (destijds SG AZ onder premier Kok en naast V&W minister Jorritsma, VVD die mij kende van het door de VVD ingediende plan “rivierverlaging” in de Tweede Kamer op 27 april 1993 (namens de vaste Kamercommissie op verzoek van het CDA omdat de CDA minister al met een eigen alternatief van Deltares kwam (nu prof Kok) in opdracht van de Commissie Boertien-1.  

De auteur was toen zelfstandig grondmechanisch dijken-expert van Zeeuwse dijken en wist - op basis van een kwart eeuw ervaring (1963-87) bij TU-Delft (i.s.m met Deltares), MIT, en RWS (i.s.m met Deltares en MIT) dat TNO had geadviseerd in de 1960’s dat hogere dijken principieel onveiliger zijn  

(Hoe hoger de dijk hoe groter de ramp, als ze doorbreken, en de inundatie dieptes daardoor toenemen in plaats van afnamen.. dat was geen theorie maar volgde uit de “data”.. (data analyse dus)  

De auteur was in 1995  wél al twee jaar expert in "Ruimte voor de Rivier” nadat hij al 2 decennia expert was in “ontpoldering op het moment van dijkdoorbraak"  Dan bleek namelijk uit historische data + data analyse van TNO, dat de waterstand op de rivier omhoog ging i.p.v. omlaag. Dat is onlogisch maar is verklaarbaar in medische termen omdat een dijkdoorbraak kan worden vergeleken met een wond die bloed aantrekt,.. en in dit geval een waterberg veroorzaakt <wstd-1953> 

<wstd-1953> Willemstad was in 1953 het duidelijkste voorbeeld voor TNO (NAP+4.35m en halve meter hoger dan de +3.9 meter van de Biesbosch aan de Oostkant van Willemstad en gemiddeld een kwart meter hoger dan de Zee aan de West kant (+4m in Hellevoetsluis tot  +4.2m in Burgsluis) omdat de polders rond Willemstad het water van beide kanten aantrok en in alle drie de gevallen de waterstand 0.5 meter hoger was dan ooit ...omdat de maansinvloeden van 1953 het meest ongunstig in 200 jaar waren

Maar dat laatste weet de auteur pas sinds zijn paper “The moon is back in dike dam and barrier management van 27 feb 2015 (niet de “ eer review gepasseerd”... zonder opgaaf van redenen)   

Die waterberg ontstond met Kerst 1993 ook in Noord Frankrijk Belgie en Zuid Limburg want de Maansafstand was extreem

61’ Dec 10 14:05 365355 km    N-2d19h   54’ Dec 22  7:50 404515 km    F-6d15h 

en de maanfase was 4 dagen voor Volle Maan dus in de week van halve Maan en Doodtij, Eerste Kwartier, zoals nu weer vanaf 17 juli 2021   

 NM 1993 Dec 13  9:28       FM  1993 Dec 28 23:07 

We hebben nu dus de zelfde situatie als met Kerst 1993.

De brief aan d Deltacommissaris was 15 maanden later  ...twee maanden na de bijna-ramp van 31 jan 1995, 

We hadden dus twee keer achter de rug wat we nu nog maar een paar dagen meemaken 

In 1995 dwas er hier niks a/d hand (*wel in Z Limburg) omdat ertoen geen Rijndijk doorbraak terwijl het in de Doodtij-week in Duitsland een compleet Armageddon was, zoals nu in de Eiffel op kleine schaal (maar wel met meer doden) 

Dat wij de dans ontsprongen in 1995 kwam dus omdat het in de week van Nieuwe Maan viel  

Ik schreef toen ...15 maanden na de hoogste afvoer ooit in Limburg (3100 m3.sec.. 

 die vergelijkt met 3750 m3/sec nu, naar verluid, 3750 m3/sec ... 

U moet Duisland Belgie en Frankrijk vragen te herbebossen om minder water in de rivier en lagere piekafvoeren te “plannen” en geen Ruimte voor de rivier te maken,.. want dat kunnen de dijken niet aan vanaf het moment dat er één breekt  (omvallende dominosteentjes effect van 1953 hier en de Duitse Rijn in 1995) 

Ik heb opnieuw gecommuniceerd in najaar 2002 met dezelfde DC   

de watertoets moet beginnen met Verdampen, (van bossen) en dan pas Vasthouden, Bergen en Afvoeren, conform Ontwerp Startnotitie Team Boehmer + NRC-Wetenschapsbijlage + Ondernemers Vereniging Gorinchem (ton Kleyn van Kleyn Trucks, Wiegel (artiest & filmer †) en Buis (civ.ir. ghostwriter). 

De Elbevloed heeft het al in 2002 bewezen. De helft van alle regen was binnen 24u verdampt en de rest was nog te veel voor de Elbe en haar zijrivierern 

Advies aan de DC die met de minister naar de Duitse Elbe-evaluatie-conf was afgereisd in Berlijn op mijn - via de ambassadeur verkregen en weer ingenomen -0ticket  

ADVIES DESTIJDS: (1) Minimaal 50% van alle gevallen regen had eerst moeten verdampen waar het viel in Duitsland België en Nederland  

want het is te veel voor de bodem om vast te houden, voor Ruimte voor de Rivier om te bergen en voor het stuwmeer dat in Gelderland Utrecht Zuid Holland ontstaat om het op tijd af te voeren.

(2) de dijken breken te vroeg voordat er water overheen komt in de weken van doodtij en laagspringtij 

Daar is gen kruid (deskundigheid)  tegen gewassen... bleek al in 1953 

De DC had namens Premier Kok op 3 mei 1995 al geantwoord: Uw standpunt is mij bekend u hoeft mij niet meer te schtijven

Dat bericht kwam opnieuw in 2003 maar nu van de VVD mninsitrer Schultz omdat de a.s. DC daar SG van was geworden   

wordt vervolgd... ik moet de auto van Josee gaan wassen   

HG JW

Piet Maandag 19 Juli 2021 at 7:26 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.