Getijden in grondwater, gesteente en atmosfeer.

Watergevaar van onder.

Op deze winderige zondag kreeg ik weer een compliment van ir. Jan Willem Boehmer. Met deze gepensioneerde wetenschapper ben ik op zoek naar  een verklaring voor de oorzaak van de watersnoodramp van 1953. De eerste keer dat ik een schouderklopje kreeg was toen ik hem een voorlichtingsfilm toestuurden van Checkpoint, een avontuurlijk testprogramma voor kinderen. Toen ging dat bericht over “je kunt zwemmen in zand” . Deze keer mailde ik hem een artikel over “getijden in grondwater, gesteente en atmosfeer”. Ir. Boehmer heeft op zijn oude dag uitgevonden dat de  stand van de maan een grote rol speelt bij watersnoodrampen. Histories onderzoek, waarbij hij rampen uit het verleden voorzag van de maanstand op dat moment, gaf het bewijs dat dijken niet bezweken bij de hoogste waterstand maar merendeels tijdens doodtij. Het verhaal dat hoogwater en golfslag de dijken lieten breken is daarbij achterhaald. Deze vraag hoeft dus ook niet meer op deze manier in Cito-toetsen beantwoord te worden. Dijken zakken eerst in, stromen vervolgens over om daarna pas te breken en als een modderstroom het achterland in te vloeien. Dat inzakken noemt ir. Boehmer “watergevaar van onder” (wgvo) , dit speelde ook in 1953 in Zuid-Holland waar op 31 januari om 22.10 uur bij ’s Gravendeel de eerste dijk bezweek. Net daar voor viel het eerste slachtoffer dat niet als overleden waterslachtoffer wordt geteld omdat er nog geen water over de dijk was gevloeid. Zij bezweek omdat haar stal door wgvo in drijfzand kwam te staan en instortten. Bij zijn laatste bedankje vroeg ir. Boehmer zich ook af hoelang de huidige storm nu gaat duren. Als het ook 36 uur is net als in 1953 lopen we kans dat de vloed niet terug kan stromen. Vloed op vloed was naast andere natuurlijke krachten de hoofdoorzaak van de watersnood van 1953. Het nut van de bestudering van bovengenoemde getijde-effecten voor grondwateronderzoek is, dat inzicht verkregen kan worden in de grootschalige geologische structuren en Hydro- geologische eigenschappen. De hoofdregel van ir. Boehmer is dat dijken verhogen en vaarwegen dieper maken een bedreiging vormt voor onze waterproblemen. Ook roept hij op om massaal bomen te planten om de opwarming van de aarde te stoppen.

Piet Zondag 09 Februari 2020 at 3:10 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.