Maken Schorren een waterkering veiliger ?

Op LinkedIn reageerde ik op een stelling van Hans Middendorp over voorlanden bij waterkeringen. Ook Senior Specialist Geotechniek Henk Bakker haakte aan maar wenste naar een paar vragen van mij (koekenbakker pietjepier) het gesprek beeindigen. Het resultaat kunt u nalezen op LinkedIn bij bestuurder Hans Middendorp.

Een paar dagen geleden heb ik onze discussie op LinkedIn over zettingsvloeiingen aan de heer Boehmer voorgelegd. Die antwoordde furieus. Waar Boehmers antwoord op neer komt is, in de vorm van stellingen waar u met hem over kunt communiceren: (stelling 1) dat U als civiel ingenieurs 66 jaar en 10 maanden lang (mocht u al zo oud zijn) ..twee zaken hardnekkig over het hoofd ziet die de Nederlandse burgers steeds minder dijkveiligheid bezorgen naarmate u verder gaat met maatregelen te nemen of adviseren tegen piping en macrostabiliteit .... (stelling 2) U loopt in de eerste plaats achter v.w.b. uw kennis over het geheim gehouden archief van de Deltacommissie en de daarin opgeborgen ooggetuigen verslagen over de oorzaken van dijkdoorbraken ...zoals in 1953 in de Delta, Engeland en België of ...zoals in 1926 langs onze Grote Rivieren, of ...zoals in 1918 in Weesp, in 1960 in Tuindorp Oostzaan in 2003 in Wilnis, in 2005 in New Orleans, in 2012 aan het Groumeer etc. etc. (stelling 3), U had, of u het nu leuk vind of niet, voor uw professionele geloofwaardigheid, allang contact moeten opnemen,.. en doet er goed aan contact op te nemen met prof Kok en prof Jonkman van TU-Delft over hun “grondslagen voor Hoogwaterbescherming”. Dat is een boek dat zij schreven op verzoek van een minister die al bijna 67 jaar geheim houdt dat “watergevaar van ONDEREN” de enige oorzaak is van zowel dijkdoorbraak als zettingsvloeiing; Boehmer verwijst naar een boek uit 2016 en claimt dat (stelling 4) Boehmer zelf heeft aangetoond en gecommuniceerd met de hoogleraren Kok, Jonkman en ook de helpdeskwater.nl <+> <+> [notulen van 24 april 2011] *..dat na bijna 10 jaar onbezoldigde en keiharde bewijsvoering in brieven aan het ministerie, in de kranten en aan het adres van Jonkman en Kok zelf, bewezen is... *..dat zowel piping als macrostabiliteit afgewezen moeten worden als faalmechanisme, *.. dat dit net zoals wateroverslag al door Boehmer is afgewezen in De Telegraaf, het AD en de NRC van 2010, 2011 en 2012 respectievelijk. Boehmer heeft aan deze ENW-experts netwerk waterkeringen en helpdeskwater.nl uitgelegd dat alleen "watergevaar van ONDEREN” als faalmechanisme mag worden beschouwd in de genoemde doorbraken ofwel in 100% van alle dijkdoorbraken en afschuivingen in de wereld Boehmer adviseert u de Telegraaf van 7 sept 2010: “(Water)gevaar loert ONDER onze dijken” van Theo Jongedijk en ook De Telegraaf (2x daarna) het AD (2x daarna) en de NRC (2x daarna) nog eens goed te bestuderen omdat daaruit blijkt dat Boehmer het allang op het bordje van de politiek en de verantwoordelijke bestuurders en experts heeft gelegd. Boehmer benadrukt dat niet alleen zij maar ook u crimineel handelt als professionele bestuurder en adviseur wanneer u: (A)zich blijft verbergen achter het Expert Netwerk Waterkeringen (ENW), voorheen TAW en helpdeskwater.nl,.. wanneer u. (B) informatie of adviezen blijft geven die niet uitgaan van “watergevaar van ONDEREN” en de daaruit voortkomende “onderspoeling” van dijken, gebouwen RvdR, dammen en stormvloedkeringen en kustsuppleties,.. en wanneer u. (C) die criminele adviezen ook geeft aan het buitenland. Boehmer baseert zich op waarheidsvinding over de grootste ramp die Nederland ooit getroffen heeft, over rampen daarvóór en daarná in NL en wereldwijd. Hij heeft al sinds 2015 een artikel daarover ingediend bij genoemde experts nadat de “ abstract" ervan was goedgekeurd en daarmee ook Boehmers voorstel om de invloed van de maanfasen tijdens een ramp in die adviezen mee te nemen Dit is geen leuke brief, maar ik hoop toch dat u zich hierover met de hoogleraren Jonkman en Kok verstaat en niet meer met mij. De risico’s zijn te groot dat we straks weer onze wonden moeten likken omdat de Deltacommissie in 1953-61 zijn werk niet goed heeft gedaan en de waarheid vervolgens geheim gehouden. Omdat er in 1953 10x meer slachtoffers bij waren betrokken dan bij de MH17 ramp, en het achterhouden van waarheidsvinding daarbij als crimineel wordt beschouwd heeft ook de Deltacommissie dus crimineel geopereerd samen met ....de Kabinetten Drees Beel en de Quaij (in 1953- 1961... en met ... alle Kabinetten sindsdien, die de geheimhouding ook na 1961 niet hebben willen terugdraaien, En die dus ook niet hun excuses aan de nabestaanden van 1836 +1 slachtoffers hebben willen aanbieden. Met zeer bezorgde kustgroet,

Piet Zaterdag 28 December 2019 at 1:53 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.