Kijk bij dijkversterking ook eens verder

Het is de tweede keer dat ik een brief van de gepensioneerde wetenschapper Eric Boschloo lees in het NHD. Het vorige ging over het verhogen van de havenhoofden bij de marinestad die moesten voorkomen dat het marinecomplex onder water zou lopen bij storm en springvloed. Een voorstel dat natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Tijdens het lezen van dit werk van gastschrijver Eric Boschloo heb ik wat zinnen onderstreept en zal dit proberen uit te leggen.

Het eerste wat opviel ging over de vluchtroute bij onverhoopte overstromingen waar ook burgemeester Bruinooghe van Alkmaar over sprak als voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland. Ook de Koninklijke Marine zou deze mogelijke vluchtroute als noodtoegangsweg kunnen gebruiken als ze bij een dijkdoorbraak te hulp worden geroepen. Ik wil de gepensioneerde wetenschapper, de burgemeester en de Marine er op attenderen dat deze vlucht-of werkweg boven op de dijk er in 1953 oorzaak van was dat er extra slachtoffers zijn gevallen. Op Texel strandde een bus met dijkwerkers, die voor het water vluchtten, boven op een dijk en bij de Brielse Maasdijk zakte een wagen met zandzakken boven op de dijk weg en kon geen hulp bieden zodat de zandzakken die op de wagen lagen middels een ketting van 200 dijkwerkers moesten worden doorgegeven. In beide gevallen was de dijk verweekt tot drijfzand omdat het grondwater omhoog werd geperst. Dit gebeuren beschrijft ir. Jan Willem Boehmer als “het watergevaar van onder” wat tot nu toe op geen een opleidingsinstituut wordt geleerd. Nog beschamender voor de politiek is dat deze oorzaak van 1953, door de toenmalige minister-president Drees als Staatsgeheim is opgeborgen. Dit staatsgeheim is 56 jaar bewaard en wordt vandaag de dag nog steeds niet openlijk besproken door politieke leiders en hoogopgeleide wetenschappers. Om de kritiek van het schrijven van de gepensioneerd wetenschapper te vervolgen is de dijksterkte en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderstreept. Ik durf te beweren dat deze welwillende belastinginnende organisatie niet een figuur in dienst heeft die het bovenstaande als kennis in huis heeft. Dus hoe kunnen ze in het huidige hoofdkantoor in Heerhugowaard De Ark, bepalen wat veilige dijken zijn? Over de natuurbeheerders van grondgebieden op en rond dijken, hun evenwichtige belangenafweging en hun machtstrijd over het beheer van deze gebieden, is op zich al een boek te schrijven. De schrijvende wetenschapper Eric Boschloo uit Den Helder hoopt dat Defensie, de veiligheidsregio, gemeente Hollands Kroon, provincie en andere instanties de gewenste extra functies voor de dijk alsnog weten te realiseren. Ik zeg: Als dat gebeurd kunnen we dus een herhaling van 1953 verwachten !

Piet Woensdag 10 Juli 2019 at 2:49 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.