Grondwateroverlast bij kustverdediging.

Niet alleen uit Noordwijk en Katwijk komen berichten over grondwateroverlast door kustverdedigingswerk ook in Petten is op een paar plaatsen bronbemaling aangelegd om te veel water weg te pompen. Enig verschil in afhandeling van de klachten is er wel. In Petten is het waterschap behulpzaam en heeft bronbemaling aangelegd bij mensen met klachten. In Noordwijk moeten de bewoners die last van natigheid hebben zelf actie ondernemen om hun kelders vochtvrij te maken daarna moeten zij maar afwachten wat gemeente of waterschap bijdraagt in de gemaakte onkosten.

Piet Zondag 27 Maart 2016 at 11:18 pm | ΒΆ | Standaard | Geen reacties