Nieuwe leerstoel in Delft

In Delft is een nieuwe leerstoel opgericht die inplementatievraagstukken over o.a. zand suppleren heel snel kan doorrekenen. Vragen van Rob van den Haak aan de kersverse hooggeleerden werden beantwoord door medewerker Ties Rijcknen waarna ik niet kon nalaten te reageren.

Het verbaast mij dat u als spreekbuis optreed voor emeritus hoogleraar beleidsanalyse Wil Thissen. Je verwacht dat een professor van een nieuwe leerstoel zelf reageert als er over zijn vakgebied aanmerkingen worden gemaakt.  

Het oprichten van deze nieuwe leerstoel doet mij denken aan starten van de leerstoel over de kust van prof. dr. Gerard Janssen. Zijn promotie werk “ Strand is meer dan zand ” haal ik nog herhaaldelijk aan. Jammer dat deze leerstoel maar zo kort heeft bestaan maar ik denk te begrijpen wat de reden daar van is. Als je zand als onderwerp kiest moeten er voldoende stage plekken komen om doorstroming van promovendi mogelijk te maken. Natuurlijk kwamen die plekken er niet of veel te weinig omdat handelaren in zand alleen over zaken willen praten die geld opleveren en ambtenaren van Rijkswaterstaat, die dit zandgeld mogen verdelen, willen hun miljoenen behouden. Studies over natuur en milieu maakt de prijs van zand enkel duurder en de marge voor Rijkswaterstaat wordt kleiner, dat moet je dus niet willen als handelaar en ambtenaar. Toch kunnen we anno 2015 niet allemaal ons hoofd in het zandsteken voor hedendaagse natuur en milieuproblemen.  

De veel te veel geprezen Zandmotor is voor mij het grootste natuurkerkhof wat je kunt bedenken. Dit hebben we te danken aan het promotiewerk van ex-Statenlid Ronald Waterman die door deze lobby een titel rijker is geworden. Natuur en milieu berekeningen rond deze mega zandhandel worden er in Delft niet gemaakt omdat het resultaat bij voorbaat negatief uitpakt voor het suppletiebeleid. Over de onnodige uitstoot van een kleine 300.000 ton CO2 bij de Zandmotor rept geen wetenschapper, zij verheugen zich op de studiemogelijkheden die, uiteraard middels subsidie, mogelijk worden. Als ze een grassprietje weten te fotograferen op de Zandmotor zoeken zij de publiciteit maar verzwijgen al de natuur die hiervoor gesneuveld is.

Zandsuppleties kunnen makkelijk gehalveerd worden als men in Den Haag de beslissing over zandsuppleties herziet in een kustbeleid waar men tracht om zand vast te houden. Als er bij iedere kustplaats jachthavens zoals bij Catzand gerealiseerd zouden worden verbeteren recreatie, natuur, milieu, werkgelegenheid en de opvang van zoet water. Zandsuppleties zouden hierdoor sterk af kunnen nemen. Met een aantal zandsturende golf dempers van Rob van den Haak zouden erosiegevoelige kustdelen beschermd kunnen worden zodat zandsuppleties nog verder zouden kunnen verminderen. Zand is de duurste vorm van kustverdediging hoorde we jl. van Cees Stam van HHNK in de laatste nieuwsbrief van Kust op Kracht, dan praat men enkel over geld. Als natuur en milieu ook een rekenfactor zouden worden in de beleidsanalyse voor kustverdediging wordt de keuze heel simpel. Werken met natuur hoeft echt niet zo duur ! Dat er in de wet wat anders wordt voorgeschreven hebben we te danken aan politici die zich door zandhandelaren hebben laten voorliegen. Zelfs de Deltavoorstellen zijn gestoeld op bedrog, hier hadden de voorstellen van dr. Henk Schoorl van de Eijerlandsedam in moeten staan. Onze hoogste ambtenaar Wim Kuijken weet dit maar doet alsof inspraakvervalsing in NL heel normaal zijn. Belangenverstrengeling van zandhandelaren schrijft Delft en Den Haag de wet voor en zelfs ons hoogste gerecht de Raad van State, durft geen uitspraak te doen over deze kankerplek in onze democratie. 

Het zou u sieren als u met berekeningen aantoont wat er het beste is voor onze kustveiligheid. Natuur en milieu dienen daar dan wel met een verantwoorde waarde in verwerkt zijn. Met Society for Decision Making Under Deep Uncertainty moet dit snel duidelijk te maken zijn. 

Voorlopig ga ik voor de voorstellen van Rob van den Haak die u voorrekent dat zand ook onder de prijs van € 1,- gesuppleerd kan worden.

Piet Vrijdag 11 December 2015 at 10:56 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.