Kustverdediging en CO²

Rijkswaterstaat heeft weer opdracht gegeven voor CO² lozing.

Amsterdam / Den Haag, 13 mei 2015 - In het eerste kwartaal van 2015 is 8,1 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de relatief lage temperaturen in het eerste kwartaal is de CO2-uitstoot met 3,8 procent gestegen. De economie groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 2,4 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.> www.cbs.nl: CO2-uitstoot in eerste kwartaal 2015 flink gestegen

Rijkswaterstaat (RWS) heeft weer opdracht gegeven om de kust van Julianadorp tot Den Helder voor de zoveelste keer te versterken. In een maand wordt hier, naast wat zand, 12.500 ton CO2 het milieu in geblazen. Per dag is dat 400 ton gas dat, volgens de meeste geleerden, de temperatuur op aarde verhoogd zodat poolkappen en gletsjers smelten en de zeespiegel stijgt. Een voorstel aan Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier om dit te beperken en, middels de Deltavisie, een andere kustverdediging in te voeren werd door dijkgraaf Luc Kohsiek, afkomstig van RWS, persoonlijk geschrapt. Het belang van RWS reikt dus, als oude werkgever van onze dijkgraaf, tot diep in het bestuur van onze polders. Een machtstrijd die in het verleden altijd door polderbesturen werd gewonnen. Gestuurde kustverdediging en bv. zandsturende Golfdempers kunnen de kwalijke uitstoot van dit gas sterk verminderen. Als het voorstel van dr. Henk Schoorl, een dam van Den Helder naar de Zuider Haaks, gerealiseerd zou worden zijn zandsuppleties in de kop van Noord-Holland zelfs overbodig. Dat naast het milieu ook de natuur niet beter wordt van zand suppleren leert de twijfel van NIOZ over de oorzaak van de achteruitgang van de vispopulatie in de kust gebieden en op het Wad. Van hoogleraren als Han Holff, Tweet van de dag, die vissers hiervan de schuld willen geven moeten ze de helft van het salaris afnemen. Sinds de start van de zandsuppleties is de vispopulatie langs de kust en op het Wad enkel achteruitgegaan.

Piet Zondag 24 Mei 2015 at 3:55 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.