Milieuvervuiling door uitlaatgassen voor de kust

 

Het was windstil en boven zee voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering lag een gelige band van uitlaatgassen. Deze was afkomstig van drie zandhoppers de Volvox Olympia, Soalway en de Ham 317. De gele band van zwaveluitstoot had nog veel erger kunnen zijn omdat De Prins der Nederlanden en de Rotterdam op dat moment waren niet actief waren omdat de perspijp bij Camperduin geknapt was. Als zo’n rookpluim rond de hoogovens van IJmuiden zou hangen zou er in de Randstad een alarm zijn afgegaan. Voor zowel voor NOx-emissie als het zwavelgehalte van scheepsdiesel zijn wereldwijd (IMO) afspraken gemaakt. Wat zwavel betreft gelden voor kustgebieden de strenge SECA-eisen. De vraag is of de baggeraars zich aan die eisen houden en/of de verantwoordelijke instanties de op de bunkerbrieven vermelde zwavelgehalten controleren? Zijn de antwoorden positief kan de vraag gesteld worden of omwonenden en kijkers geen gevaar lopen?

Piet Dinsdag 05 Augustus 2014 at 11:23 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.