Onderhoud van afgekeurde Zeewering

Bij het zuidelijkste puntje van de 6 km lange monumentale Zeewering wordt het stuifzand van de afgelopen jaren deels weg geschraapt. Hiervoor in de plaats komt vettige grond uit het opslagdepot dat zuidelijk van de Leijhoek ligt. Deze met spuitbitumen vervuilde kleiachtige materie bevindt zich daar sinds het vervangen in 2008 van de grasmat aan de zeezijde van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering door de basalton (namaak basalt). De basalton werd aangelegd om de golfoploop vanuit zee te remmen. Blijkbaar is de vervuilingsgraad van de toen vervangen kleilaag nu zo dat het verwerkt kan worden. Eerder dit jaar was er ook al wat van de vervuilde grond gebruikt om een geluidswal bij de hoofdingang van het werkterrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te leggen.

Omwonenden hopen dat ook het restant van de vervuilde kleigrondbulten snel zal verdwijnen zodat het uitzicht naar Camperduin hersteld wordt en dit opslagterrein weer bij de brakke Natuurlijke Klimaatbuffer van de Harger en Pettemer polder komt.

Piet Woensdag 15 Oktober 2014 at 10:09 pm | ΒΆ | Standaard | Twee reacties