Onnatuurlijke rechtspraak

Waarom zijn de strekdammen bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering geen Natura2000 ?

PETTEN – De kustversterking bij Petten hoeft niet stil te worden gelegd. Dat heeft de Raad van State besloten.

Faunabescherming had om het stilleggen van de werkzaamheden gevraagd omdat door de kustversterking de strekdammen onder het zand verdwijnen. Die strekdammen zijn voedselplaatsen voor veel vogels.

Volgens de Raad van State maken de strekdammen geen deel uit van het Natura 2000 gebied. Daarom hoeven geen compenserende maatregelen te worden getroffen.

Dat heeft het Hoogheemraadschap wel gedaan door strekdammen bij Callantsoog te voorzien van elastocoast. Hierop groeit voedsel voor de vogels sneller.

Het is de derde keer dat gevraagd werd om het stilleggen van de kustversterking. In alle gevallen wees de Raad van State het verzoek af.

Read More

Piet Donderdag 28 Augustus 2014 at 11:32 am | | Standaard | Twee reacties

Milieuvervuiling door uitlaatgassen voor de kust

 

Het was windstil en boven zee voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering lag een gelige band van uitlaatgassen. Deze was afkomstig van drie zandhoppers de Volvox Olympia, Soalway en de Ham 317. De gele band van zwaveluitstoot had nog veel erger kunnen zijn omdat De Prins der Nederlanden en de Rotterdam op dat moment waren niet actief waren omdat de perspijp bij Camperduin geknapt was. Als zo’n rookpluim rond de hoogovens van IJmuiden zou hangen zou er in de Randstad een alarm zijn afgegaan. Voor zowel voor NOx-emissie als het zwavelgehalte van scheepsdiesel zijn wereldwijd (IMO) afspraken gemaakt. Wat zwavel betreft gelden voor kustgebieden de strenge SECA-eisen. De vraag is of de baggeraars zich aan die eisen houden en/of de verantwoordelijke instanties de op de bunkerbrieven vermelde zwavelgehalten controleren? Zijn de antwoorden positief kan de vraag gesteld worden of omwonenden en kijkers geen gevaar lopen?

Piet Dinsdag 05 Augustus 2014 at 11:23 pm | | Standaard | Geen reacties