D e b r a n d i n g b e d w o n g e n !

Met het onrustige weer van de afgelopen dagen was te zien dat ook de zandopspuiting voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering hiervoor gevoelig is. De opgespoten zandbank was platter geworden zodat er geen plek meer voor meeuwen was om uit te rusten. Vandaag viel mij ook op dat de branding tussen de opgespoten zandbank en de kust geheel verdwenen is. Op de foto lopen de golven in twee kustvakken nog door maar zuidelijker ervan is het tussen de strekdammen bijna spiegelglad. De zand opspuiting is nu tot de dijkovergang nabij de werkplek van Hoogheemraad gevorderd en nadert de knik naar de Pettemer Zeewering. Ik bedacht dat dit plaatje eigenlijk het voorstel van Henk Snip laat zien alleen stelde hij voor om geen zand maar rotsblokken te nemen. De aanleg van een stenen rif dempt de golfkracht die op de dijk beukt en heeft geen suppleties nodig voor onderhoud zoals een zandoplossing waarvoor nu gekozen is. Ron Tuin had weer een rif van scheepswrakken ingebracht en beiden voorstellen zorgen voor extra natuur ontwikkeling. Een derde manier om de kracht van de golven te verminderen zijn de Golfdempers van Rob van den Haak. Dit zijn lange holle pijpen die aan ankers als een ketting voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering geplaatst worden. Door sturing van deze Golfdempers op de stroming is het mogelijk om het zand naar de kust te sturen en uit de golfbeweging is, door deze in Delft uitgeteste en gepatenteerde Golfdempers, schone energie op te wekken. De vraag die nu speelt is: Wat doet de stroming zolang er nog geen zandige verbinding met de kust is? Natuurlijk is de planning dat er in juni begonnen wordt om vanaf Camperduin de ruimte tussen de nu opgespoten bank en de Zeewering te dichten. Maar ook als deze afsluiting er is zijn er nog onzekerheden over de stroming omdat eb en vloed in de dan ontstane lagune op en neer blijft gaan. Bij de opening van de ontstane binnen zee krijgt Petten dan te maken met kolkend water dat in en uit de lagune gaat en zich vermengd met de normale kuststroming. Onzekerheden die niet uitgetest zijn en hopelijk voor niet al te grote gevaarlijke momenten gaan zorgen. Maar met de problemen van de Zandmotor van Delfland in het achterhoofd kan het wel eens spannend gaan worden bij de laatste zwakke schakel in Noord-Holland.

Piet Zondag 25 Mei 2014 at 11:40 am | | Standaard | Geen reacties

Zandopspuiting Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Albatros op weg naar de zandwinplaats

Eind april werd er naast drie sleephopperzuigers die al een paar maanden actief zijn ook een iets kleiner vaartig ingezet om zand naar de Hondsbossche en Pettemer Zeewering te brengen. Dit bleek nodig omdat de drie grote hoppers met het opzuigen van zand nogal eens stil kwamen te leggen doordat er minutie in hun zuigbuis zat. Medio juni wil men beginnen met de opvulling van het duin tussen de bestaande Zeewering en de nu ontstane zandbank maar dan moet deze wel gereed zijn. De Albatros is nu weer tijdelijk uit de vaart omdat de golfslag door opstekende wind op de Noordzee voor dit vaartuig te hoog werd.

Piet Donderdag 08 Mei 2014 at 4:44 pm | | Standaard | Geen reacties