Wateroverlast door kustwerk.

                                                                                                                                    

Om onze kustveiligheid te waarborgen gaat het niet altijd zoals de bedenkers achter hun tekentafel dat willen. Verhoging van druk op het bodemoppervlak waar wij wonen kan leiden tot verandering van grondwaterniveaus onder ons. Het eerst werd dit probleem gesignaleerd bij de realisatie van de Zandmotor bij Delfland. De zandmotor werd daar aangelegd om de kust te beschermen tegen mogelijk hogere golven die de kust zouden kunnen bedreigen. Deze verhoogde golfslag zou mede ontstaan zijn i.v.m. verandering van de getijdenstroming door de aanleg van Maasvlakte 2. Eb en vloed moeten vier keer per dag om dit kilometers in zee stekende handelsbolwerk heen zodat er meer deining ontstaat. Bewoners in Ter Heijde en Kijkduin kregen wateroverlast in hun kelders. Nu ook vanuit Noordwijk en Katwijk gelijksoortige berichten in de media verschijnen omdat daar zwakke schakels zijn behandeld met een Dijk in Duin oplossing kun je ook voor de zandige oplossing van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering mogelijk deze klachten verwachten. Een Dijk in Duin is niets meer dan dat er in het kustduin een Hondsbossche Zeewering, maar dan zonder strekdammen, wordt nagebouwd die vervolgens aan het oog wordt ontrokken door de Dijk met zand te bedekken. Een verstopte kustveiligheid die pas aan het werk moet als al het strandzand door storm of stroming is verdwenen. In Noord-Holland wordt dit veiligheidsprobleem op zijn West Fries uitgevoerd. Er wordt geen Dijk in Duin gemaakt zoals bij Noordwijk, Katwijk en Scheveningen want er ligt hier al een Zeewering die al bijna 200 jaar zeer voldoet. De afgekeurde Zeewering van de laatste zwakke schakel van Nederland wordt door heel veel zand op te spuiten tijdelijk buiten werking gezet. Het is interessant om deze werkzaamheden te volgen, zeker na berichten van wateroverlast door zandopspuitingen elders in het land.

Piet Vrijdag 18 April 2014 at 11:31 pm | | Standaard | Geen reacties

Bedrijvigheid langs de kust

Read More

Piet Donderdag 03 April 2014 at 9:35 pm | | Standaard | Geen reacties