Start van vernietiging van 8 km Natura2000

Maandag 3 februari 2014 gaf Kees Stam, als vervanger van dijkgraaf Luc Koshiek, het startsignaal aan drie zandhoppers om de hele Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder het zand te werken. Totaal is hier 30 miljoen kub zand mee gemoeid waarbij 375.000 ton CO² het milieu wordt ingespoten. Binnenvaart schepen moeten tegenwoordig voldoen aan strenge normen, voor schepen op zee geld dit nog niet. In de haven moet er zwavelarme diesel gestookt worden maar op zee kunnen ze op smerige milieuvervuilende slappe teer varen. Naast de vernietiging van het Natura2000 gebied wordt het zeemilieu belast uitlaatgassen die o.a. het zeewater verzuren. Deze verzuring remt de opbouw van de biodiversiteit omdat door verzuring kalk wordt afgebroken dat nodig is voor de opbouw van alle leven.

Film verslag Tom Stam http://www.film-egmonden.nl/alle-albums/!/oa/7044728/

Piet Dinsdag 04 Maart 2014 at 12:09 pm | ΒΆ | Standaard | Geen reacties