"Dijk te Kijk" wordt "Zand tegen Zee"

Vanaf zaterdag 15 februari bent u van harte welkom bij de nieuwe tentoonstelling in 'Zand tegen Zee, Informatiecentrum Kust' in Petten.

Deze interactieve tentoonstelling in het voormalig bezoekerscentrum 'De Dijk te Kijk' laat u zien, horen en beleven hoe we in Petten op spectaculaire wijze de kust gaan versterken met zand, héél véél zand; wel dertig miljoen kuub! Daarnaast leert u alles over de dijken in Noord-Holland, hoe we watersnoden hebben overleefd en over het waterbeheer nu en in de toekomst. Dit ontdekt u allemaal door te lezen, luisteren, kijken en vooral ook door te doen!

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de geschiedenis terug draaien en denkt met los zand, heel veel los zand de veiligheid van Nederland te kunnen garanderen. Natuurlijk weten we al jaren dat deze recordpoging € 250 miljoen gaat kosten en dat aannemer van Oord & Boskalis garant staat dat het losse zand 20 jaar blijft liggen. Dat blijven liggen is natuurlijk een fabeltje, dat hebben we gezien in Petten aan Zee bij de laatste suppletie van 2013. Van Oord & Boskalis gaan er voor zorgen dat gedurende 20 jaar het zand dat wegspoelt weer aangevuld wordt. Na die twintig jaar mogen deze zandhandelaren de recordpoging van HHNK in ere houden en daar houden ze dan een hele beste boterham aan over. Wie er dan op zullen draaien voor de kosten van zandaanvulling van deze duinzeewering is ook al bekend. HHNK heeft Den Haag toegezegd voor 50% bij te zullen dragen in de kosten voor dijkonderhoud wat betekent dat de waterschapsbelasting tegen die tijd veel hoger uitvalt als nu het geval is.

Openingstijden

Van 10.00-17.00 uur op de volgende dagen:

van 15 februari tot 1 april: woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag; van 1 april tot 1 november: dinsdag t/m zondag.

Zand tegen Zee, Informatiecentrum Kust, is gratis toegankelijk. Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak.

Contact

Bezoekerscentrum 'Zand tegen Zee'
Strandweg 4, 1755 LA Petten
T 072 - 5828765
E zandtegenzee@hhnk.nl

Piet Dinsdag 25 Februari 2014 at 1:58 pm | ΒΆ | Standaard | Geen reacties