30 januari 2014 Kustversterking bij Camperduin en Petten kan gewoon van start

PETTEN - Hollands Noorderkwartier mag voorlopig doorwerken aan de kustversterking bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Raad van State die donderdag bekend werd. Eerder deze maand vroeg Faunabescherming het project Zwakke Schakels Noord-Holland binnen de gemeenten Bergen en Schagen stil te leggen. Volgens Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar verdwijnen te veel fourageerplekken van de beschermde steenloper, scholekster en grote stern. Staatsraad Thijs Drupsteen zegt geen aanleiding te zien om met spoed in te grijpen. Op 1 maart wordt bij de HPZ begonnen met het opspuiten van zand tot honderd meter in zee. Pas in juni verdwijnen de eerste strandhoofden. Dat gaat met een snelheid van vijf tot zes per maand. Dat betekent dat voor augustus nog 37 strandhoofden over zijn. Drupsteen verwacht dat de Raad van State vóór augustus een einduitspraak heeft gedaan over het plan.

Prof. mr. T.G. Drupsteen (Thijs) werd op 3 mei 2011 Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 30 mei 2011 laat hij zich als voorzitter van de klokkenluiderscommissie zeer negatief uitlaat over klokkenluiders. 6 juni gaat zijn klokkenluiderscommissie failliet. Voorzitter Thijs Drupsteen van de Commissie Integriteit Overheid (CIO)mag desondanks een oordeel geven over de zandhandel van Nederland

Piet Vrijdag 31 Januari 2014 at 12:41 am | | Standaard | Geen reacties

Petten aan Zee raakt geliefde vogeltelplek kwijt

Sinds de laatste dijkverhoging naar Deltanormen rond 1970 is er een windrichtingmeter te vinden op de Pettemer Zeewering. Eerst stond hij bij de trap aan het einde van de Spreewendijk maar toen er in 2004 een achtmeter hoge damwand werd aangebracht in de dijk is de rustplek 500 meter noordelijk verplaatst. Het uitkijkpunt met de windmeter in Petten is al vele jaren ook de plek waar natuurwachters over zee turen om gegevens van voorbijtrekkende vogels in kaart te brengen. De vrijwilligers van omringende vogelclubs zitten, afhankelijk van de windrichting, in de luwte van de windwijzeropstelling hun statistische gegevens bij te werken. Zo zit Fred Geldermans uit Den Helder sinds 1982 op de Zeewering van Petten maar heeft er nog niet over nagedacht of dit misschien wel het laatste jaar wordt. Het is ook denkbaar aldus Fred dat de vogels door de zandige kustuitbreiding verder van de kust af raken en zo bv. het Marsdiep over het hoofd zien en doorvliegen. Als er een nieuw zandduin wordt opgespoten is het uitzicht over het water verstoord en valt er vanaf de huidige plek niets meer te tellen. Fred Geldermans hoopt dat de Samenwerkende Vogelwerkgroepen van Noord-Holland SVN hier over nagedacht hebben. Is dit niet zo dan kunnen de meetgegevens van trekvogels rond de Hondsbossche en Pettemer Zeewering dus in 2014 en 2015 blanco in de statistieken komen. Dit minstens zolang er aan de zandige oplossing gewerkt wordt. Of er met de vrijwillige natuurwachters rekening wordt gehouden en of zij nieuwe uitkijkpunten krijgen is nog niet bekend.

 

Piet Dinsdag 07 Januari 2014 at 3:30 pm | | Standaard | Geen reacties