Stromingsverandering in de Noordkop

Tussen Petten aan Zee en Sint Maartenszee is gestart met de voorbereiding om de koelwaterafvoer van de reactor te verlengen. Dit omdat voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering 350 meter kustverdediging nieuw wordt opgespoten. De vraag is dan hoe de stroming ter plaatse gaat veranderen. Voor de huidige strekdammen loop een geul waardoor het tij vierkeer per dag heen en weer raast. Als de huidige koelwaterafvoer ook 350 meter verder zeewaarts gaat eindigen moet de pijp haaks over of door deze getijdengeul. Dit betekent dat na voltooiing eb en vloed ter hoogte van de afvoer 4 keer per etmaal 400 tot 500 meter omgeleid wordt. In vaktaal noemt men dit “een harde verstoring”. De recente aanleg van de Zandmotor van Delfland, die weliswaar 1 km zeewaarts stak, heeft door stroomverstoring al voor heel wat hachelijke avonturen gezorgd. De reddingsbrigade is er uitgebreid met een extra wagen en bemanning om voldoende bijstand te bieden. Het is niet te voorspellen waar de verstoorde stroming het de badgasten van Petten of Sint Maartenszee moeilijk gaat maken maar dat dit gaat gebeuren is zeker. De straks verlengde koelwaterafvoer, die dan 400 tot 500 meter in zee steekt, gaat werken als bv. de Eijerlandse dam op Texel. Deze 800 meter lange dam werkt het zelfde en heeft een zandmassa verzameld die groter is dan de Zandmotor. De 5 keer langere pieren van IJmuiden zijn ook te vergelijken met de verlenging van de afvoer. Er is in IJmuiden gratis een groot natuur- en recreatiegebied ontstaan compleet met hotel, recreatiewoningen, een jachthaven, een supergrote parkeerplaats en heel veel strandhuisjes. Dammen vangen het voorbij stromende zand zodat de kust ter plaatse aan de zuidzijde gaat groeien. Aan de noordkant van deze dammen is dit effect iets minder. Naast het nadeel, dat er gevaarlijke stromingen ontstaan, is er dus iets heel positiefs aan dit soort sturingselementen want de kust groeit daardoor aan. Stel u eens voor dat dit sturingelement geen koelwaterafvoer is maar een ondergrondse parkeergelegenheid, waarom niet? Sturingselementen houden zand vast en kunnen multifunctioneel zijn zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze kustveiligheid en aan de recreatie. Omdat ze zand vast houden zijn er minder zandsuppleties nodig. Op deze manier sparen we geld, natuur en milieu en het mooiste is dat de duinen gevoed worden met zand zodat de zeespiegelstijging niet snel voor problemen kan zorgen.

Piet Donderdag 09 Mei 2013 at 10:44 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.