Vervangende ruimte voor voedselzoekende vogels.

Yvonne Koning geeft uitvoerder Art van Eck en Henk Steetsel van Arcadis biologieles.

 

Met een veldbezoek aan de Zeewering is vrijdagochtend door vertegenwoordigers Arcadis en het waterschap uitgelegd hoe zij het oppervlakteverlies hardsubstraat, dat dient als foerageergebied voor de vogels, hebben berekend. Een even grote ruimte moet op een andere plek opnieuw ingericht worden omdat alles hier aan de zeewering onder het zand raakt. Het waterschap heeft het, op advies van Arcadis, steeds over 7 hectare terwijl plaatselijke vogelwerkgroepen en natuurorganisaties het over een oppervlakte hebben die minstens drie keer groot is. En dan is er enkel nog maar gesproken over de strekdammen en het aanwezige basalt tot de hoogwaterlijn vòòr de Zeewering. Als de kustversterking ook de strekdammen op de stranden geheel of gedeeltelijk onder het zand werken komt er nog een behoorlijk oppervlak bij. Het is een wettelijke plicht, van het waterschap als uitvoerder van deze dijkversterking, om voor goed werkende vervanging elders zorg te dragen.   

 

Als eerder was in de media te lezen dat d.m.v. touwconstructies, op een aantal strekdammen richting Julianadorp, mosselzaad in gevangen zou gaan worden om als nieuw voedselgebied te gaan dienen. Naar verluid is men hier weer van af gestapt en worden de strekdammen verruwd met verlijmde steenslag waarvan op de Pettemer Zeewering al een proefstuk is aangelegd. Als aanvulling van deze vervanging wordt naar de waddenkust van Texel gedacht. 

Rond 16 april gaan de groepen weer om de tafel in een poging om een en ander zo goed mogelijk te regelen. Waarschijnlijk ligt dan ook het definitieve dijkversterkingplan en het MER-raport ter inzage.

Piet Maandag 25 Maart 2013 at 10:32 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.