Grondonderzoek op de strekdammen.

Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft raadgevend ingenieursbedrijf Wiertsema & Partners uit Almelo aan het werk om de bodemgesteldheid onder de strekdammen in kaart te brengen. Dit is nodig omdat het waterschap eind 2013 tijdelijk een zware ballast zand op en voor de strekdammen wil aanbrengen. U en ik weten wat de stroming met los zand doet maar desondanks wordt 15 kilometer kust tussen gemeente Bergen en gemeente Schagen 350 meter zeewaarts opgeschoven. Deze tweede zandmotor van Nederland steekt dan ter hoogte van de huidige Zeewering, die al 200 meter uitsteekt, 550 meter in zee. Het verschil met de eerste zandmotor bij Delfland is dat men wil proberen om deze zandbult in Noord-Holland minstens 20 jaar in stand te houden. De aanlegkosten zijn geraamd op € 250 miljoen. Helaas is er voor schade aan natuur en milieu in deze berekening niets opgenomen.  Over het onderhoud van deze zogenaamde nieuwe Zeewering zijn ook nog financiële onduidelijkheden omdat de deltacommissaris wil dat waterschappen in de toekomst mee gaan betalen aan de onderhoudskosten van dijken.

Als u dus kruizen op strekdammen ontdekt is dat niet de plek van een begraven huisdier of een te vroeg gestorven mossel maar er is daar tot diep in de ondergrond is geboord om de ondergrond in kaart te brengen.

Piet Woensdag 30 Januari 2013 at 10:42 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.