Kustpraat

Ook deze week werd er weer vergaderd in Heerhugowaard over onze kustversterking. Het ging over het mitigatie en compensatie probleem van de natuur die straks onder het zand gaat verdwijnen. Hiervoor moet een monitoringsplan geschreven worden dat garanties geeft voor de toekomst. Een tiental stoelen waren onbezet. Zo was er geen enkele vertegenwoordiger vanuit de gemeente Bergen en Zijpe maar ook van het Hoogheemraad zelf was het een magere opkomst. Arcadis had de grootste inbreng met wel vijf ingehuurde specialisten. Dit verklaart misschien hun bedrijfswinst over 2011. Van deze winst alleen al zouden ze zo de onkosten van deze laatste zwakke schakel in Noord-Holland kunnen betalen. Het grootste struikelblok was de discussie over het aantal vierkante meters wat gecompenseerd moet worden. Het valt ook niet mee om het oppervlak van een basaltblok wat grotendeels met mosselen is begroeid in kaart te brengen. Maar ook tussen de stenen en palen op de strekdammen en in de plasbermen is in ieder spleetje de natuur aanwezig. Op deze plekken vinden de vogels het meeste voedsel. De vraag hoever gaan we onder en boven water meten om alles goed in kaart te brengen is nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast blijft de grote vraag waar gaat deze compensatie geregeld worden. En ook nu weer was de conclusie dat er nog een bijeenkomst aan gewijd moet worden om dit allemaal goed op papier te zetten. De discussie over de natuurlijke voor of achteruitgang van deze zandige oplossing krijgt dus nog een vervolg in Heerhugowaard. In deze tijd van economische crisis en recessie en bezuiniging komt er nog een vraag bij: is de gekozen oplossing van alleen zand nog steeds de meest duurzame, goedkoopste oplossing om de burger voldoende veilig in Nederland te laten wonen? 15 december is er een openbare bijeenkomst in ons dorpshuis waar uitleg wordt gegeven van andere mogelijkheden om tot nieuwe deltawerken te komen, die mogelijk nog meer veiligheid en economische kansen bieden en, niet onbelangrijk, een stuk goedkoper zijn. Noteer zaterdagochtend 15 december dus alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

Piet van Noort. (Burgercomité Kustveiligheid DCCM)

Piet Dinsdag 27 November 2012 at 09:41 am | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.