Deltavisie HHNK 2012

17 oktober komt het college van hoofdingelanden van Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier bijeen in een openbare vergadering. Op de agenda staat o.a. bespreekstuk 6: Deltavisie Hollands Noorderkwartier (12.311756).

Ondergetekende heeft bezwaar gemaakt tegen dit bespreekdocument omdat hij bij de voorbesprekingen aanwezig mocht zijn en zich niet kan vinden in dit concept.

A : Het verzoek van het college van HHNK was om een klimaatvisie te maken !!!! 

B : In de voorbesprekingen zijn de primaire dijken (o.a. de HBPZ) het belangrijkst geacht maar toch gaat dit bespreekdocument hoofdzakelijk over de binnenkant van de badkuip die Noord-Holland is.

C : Besloten was om een gestuurde kustverdediging aan te kaarten hetgeen niet terug te vinden is.

D : Als HHNK met Rijkswaterstaat nu een gestuurde kustverdediging doorvoert komt dit de natuur, het milieu, de recreatie, de zoetwateropvang maar vooral de staatskas ten goede. 

E : Uitstel van een gestuurde kustverdediging zorgt er voor dat de waterschapbelasting in Dijkring 13 sterk omhoog gaat omdat het rijk in de toekomst wil dat waterschappen 50 % mee betalen aan de veiligheid. Zandsuppleties, nodig of niet, worden dan voor 50 % door Noordhollandse kustbewoners betaald.

F : Het onzinnig is om, op kosten van de inwoners van Dijkring 13, dit bespreekdocument feestelijk, met alle geledingen, inclusief de provinciaal gedeputeerde van Noord-Holland, van te voren reeds te vieren.

Piet van Noort (Burgercomité Kustveilighied DCCM)

Piet Vrijdag 05 Oktober 2012 at 4:30 pm | | Standaard

Eén reactie

Iwan

Je zou denken dat dit de burger doet wakker schudden.

Iwan, - 11-10-’12 23:07
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.