DUURZAME DINSDAG

Dinsdag 9 oktober was Den Helder gastgemeente van de veertiende Duurzame Dinsdag in Noord-Holland. Piet van Noort was ook aanwezig in de Helderse Vallei omdat hij voor de derde keer met zijn kustvoorstel in het initiatievenkoffertje zat. Na een voordracht van Tjerk Ridder "Trekhaak Gezocht" werd het kustvoorstel gekoppeld aan twee specialisten die als koppelaars met de politiek kunnen gaan fungeren. Als eerste was er een overleg met Enit Scholtens vertegenwoordigster van Urgenda. Zij gaf aan dat de natuurlijke kant haar meeste belangstelling had. CO² uitstoot bij zandsuppleties en het onder het zand werken van de strekdammen werden haar als overdenking voorgelegd. Wethouder Suzanne den Dulk van Den Helder was de tweede date die als trekhaak door de jurie aan de kustvoorstellen van Piet van Noort was gekoppeld. Zelf denk Piet dat zijn voorstel nooit in de prijzen zal vallen omdat de voorzitter van de juriy dan haar oude beleid moet afvallen. Monique de Vries is dijkgraaf geweest in Dijkring 13 en was in haar tijd voorstandster van het PC-overslagmodel. Of deze koppelaarsters de kustvoorstellen, waarmee honderden miljoenen gemoeid zijn, gaan verbindfen aan de politiek zal de tijd leren.

Piet Dinsdag 16 Oktober 2012 at 11:31 pm | | Standaard | Geen reacties

Deltavisie HHNK 2012

17 oktober komt het college van hoofdingelanden van Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier bijeen in een openbare vergadering. Op de agenda staat o.a. bespreekstuk 6: Deltavisie Hollands Noorderkwartier (12.311756).

Ondergetekende heeft bezwaar gemaakt tegen dit bespreekdocument omdat hij bij de voorbesprekingen aanwezig mocht zijn en zich niet kan vinden in dit concept.

A : Het verzoek van het college van HHNK was om een klimaatvisie te maken !!!! 

B : In de voorbesprekingen zijn de primaire dijken (o.a. de HBPZ) het belangrijkst geacht maar toch gaat dit bespreekdocument hoofdzakelijk over de binnenkant van de badkuip die Noord-Holland is.

C : Besloten was om een gestuurde kustverdediging aan te kaarten hetgeen niet terug te vinden is.

D : Als HHNK met Rijkswaterstaat nu een gestuurde kustverdediging doorvoert komt dit de natuur, het milieu, de recreatie, de zoetwateropvang maar vooral de staatskas ten goede. 

E : Uitstel van een gestuurde kustverdediging zorgt er voor dat de waterschapbelasting in Dijkring 13 sterk omhoog gaat omdat het rijk in de toekomst wil dat waterschappen 50 % mee betalen aan de veiligheid. Zandsuppleties, nodig of niet, worden dan voor 50 % door Noordhollandse kustbewoners betaald.

F : Het onzinnig is om, op kosten van de inwoners van Dijkring 13, dit bespreekdocument feestelijk, met alle geledingen, inclusief de provinciaal gedeputeerde van Noord-Holland, van te voren reeds te vieren.

Piet van Noort (Burgercomité Kustveilighied DCCM)

Piet Vrijdag 05 Oktober 2012 at 4:30 pm | | Standaard | Eén reactie